Systematisk ferdigstillelse

Planlegging av sluttfasen sikrer god prosjektavslutning

Erfaringsmessig så tas nye bygg i bruk med mange feil og mangler ved avtalt overtakelse, og det oppleves treghet i å få fullført 100% innen «rimelig» tid. Ved å benytte tilgjengelig teknologi og prinsippene bak systematisk ferdigstillelse kan produktiviteten økes og feil i sluttfasen reduseres.

Nøkkelen til å sikre vellykkede prosjekter er å ha fokus på å planlegge sluttfasen av bygge- og anleggsprosjekt helt fra oppstarten av prosjektet. En god prosjektavslutning innebærer at arealer og bygg kan tas i bruk i henhold til plan med full virksomhet fra dag én – uten mangler.

Advansia har praktisk erfaring i å benytte tilgjengelige verktøy og tilpasse prinsippene for systematisk ferdigstillelse til alle entrepriseformer. Vi har vært og er involvert i mange av de største utbyggingene i Norge. Gjennom å dele kompetanse og erfaring på tvers av prosjektene forbedrer vi kontinuerlig leveransene på prosjektene vi er involvert i.

Vi har vært sentrale i å utvikle Systematisk ferdigstillelse - Veileder (BA2015 - denne kan du laste ned her) og NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske byggningsinstallasjoner.

Med et av Norges bredeste og beste miljøer for systematisk ferdigstillelse kan Advansia bistå alle byggherrer med denne kompetansen i alle typer prosjekt og sikre en god prosjektavslutning.

Kontakt

Prosjekter -

Systematisk ferdigstillelse