Silje Skullerud

Gruppeleder, compliance og ansvarlig forretningsførsel

Mer enn 15 års arbeidserfaring fra internasjonale konsern. Jurist med omfattende strategisk, operativ og praktisk ledererfaring innen compliance, ansvarlighets- og seriøsitetsarbeid, hovedsakelig knyttet til anti-korrupsjon og forretningsetikk, bærekraft, utarbeidelse av styrende dokumenter, system- og prosessforbedringer, risikovurderinger, integrity due diligence-prosesser, systemer for leverandøroppfølging, intern og ekstern opplæring og rapportering. Har erfaring med sosiale revisjoner. Strategisk erfaring knyttet bygging av compliance-kultur, organisasjonsutvikling, organisering av funksjoner og styring (governance). Solid erfaring som kurs- og foredragsholder i inn- og utland, innenfor blant annet temaer som anti-korrupsjon, forretningsetikk og ansvarlige leverandørkjeder. Lang og bred operativ erfaring med komplekse internasjonale kontraktsforhandlinger fra forsvarssektoren. Har mangeårig erfaring fra Kongsberg Defence & Aerospace, hvor hun blant annet ledet compliance- og bærekraftfunksjonene. 

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Silje Skullerud