Silje Skullerud

Gruppeleder, compliance og ansvarlig forretningsførsel

Silje er utdannet jurist med omfattende strategisk, operativ og praktisk ledererfaring innen compliance og ansvarlighets- og seriøsitetsarbeid, hovedsakelig knyttet til anti-korrupsjon og forretningsetikk, bærekraft, utarbeidelse av styrende dokumenter, system- og prosessforbedringer, risikovurderinger, integrity due diligence-prosesser, systemer for leverandøroppfølging, intern og ekstern opplæring og rapportering.

Silje har mer enn 15 års yrkeserfaring fra internasjonale konsern, herunder operativ erfaring med komplekse internasjonale kontraktsforhandlinger fra forsvarssektoren. Dette inkluderer hennes arbeid i Kongsberg Defence & Aerospace, hvor hun blant annet ledet compliance- og bærekraftfunksjonene.

Hun har erfaring med sosiale revisjoner, og strategisk erfaring knyttet bygging av compliance-kultur, organisasjonsutvikling, organisering av funksjoner og styring (governance). Silje har også holdt kurs- og foredrag i inn- og utland, innenfor temaer som anti-korrupsjon, forretningsetikk og ansvarlige leverandørkjeder.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Silje Skullerud