Silje Skullerud

Tidligere ansatt

Silje er utdannet jurist med omfattende strategisk, operativ og praktisk ledererfaring innen compliance og ansvarlighets- og seriøsitetsarbeid, hovedsakelig knyttet til anti-korrupsjon og forretningsetikk, bærekraft, utarbeidelse av styrende dokumenter, system- og prosessforbedringer, risikovurderinger, integrity due diligence-prosesser, systemer for leverandøroppfølging, intern og ekstern opplæring og rapportering.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Silje Skullerud