Linn Langangen

Sikkerhetsrådgiver

Linn har en Master of Management med spesialisering i Sikkerhetsledelse og Kulturforståelse og i tillegg en Master of Science i Internasjonal Markedsføring og Ledelse. Hun har 9 års erfaring med rådgivning innenfor sikkerhet hvor hun har bistått offentlige og private virksomheter og myndigheter i sikkerhets- og forsvarssektoren. Hun har ledet og vært delaktig i prosjekter med produkt og tjenesteleveranser fra UK til Norge innen fysisk sikkerhet og informasjonssikkerhet. Gjennom internasjonale prosjekter og nettverk har Linn lang erfaring med å proaktivt innhente kunnskap og være en pådriver i prosesser.  

Linn har erfaring fra prosjektledelse, beredskap- og krisehåndtering, sikringsrisikoanalyse, kriseøvelser og evalueringer samt bistått i utvikling av metodeverk innen risikoanalyser, kriseplaner.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Linn Langangen