Organisering

Advansia gjennomfører prosjekter i hele landet og bistår kunder ut i fra fem regioner:

- Midt-Norge (Trondheim)
- Nord (Bodø)
- Nordvest (Molde)
- Oslo og østlandsområdet
- Sørvest (Stavanger)

For landsdekkende kunder slik som Forsvarsbygg, Sykehusbygg, industrivirksomheter, Bane Nor med fler har seksjonene et overordnet ansvar for kundeforhold, salg og leveranse, men utført i nært samarbeid med regionkontorene og slik at regionkontorene primært står for lokal bemanning.

For annen lokal forretning ligger hele ansvaret på respektive regioner.