Viktigheten av beredskap i en urolig tid

Med et stadig mer alvorlig trusselbilde i Europa har beredskap og krisehåndtering blitt en kritisk nødvendighet for norske virksomheter. I den nyeste episoden av Advansias Sikkerhetspodcast, diskuterer Jack Fischer og Espen Scavenius hvordan selskaper kan forberede seg på uønskede hendelser.

– Ting har endret seg drastisk bare de siste to årene, og det å ta nødvendige forholdsregler er viktigere enn noen gang, sier Espen Scavenius, sikkerhetsrådgiver i Advansia. Scavenius har omfattende erfaring fra både politiet og Oslo Brann- og redningsetat, og har i løpet av sin karriere håndtert kriser på ulike nivåer – både taktisk, operasjonelt, strategisk, og sett hvordan dynamikkene henger sammen.

Scavenius mener at det stadig endrende trusselbildet i Europa gjør forebygging og beredskap essensielt for norske virksomheter.

– Norske virksomheter er gode på å gjennomføre risikoanalyser, trusselvurderinger og verdivurderinger. De tar imidlertid noe lettere på beredskapsplanverket og det å bygge opp en beredskapsorganisasjon. Min vurdering er at det ikke hjelper å analysere seg og forebygge seg i mål. Vi må ha en god analyse av hvilken beredskap vi trenger, og bygge et godt oppsett for å håndtere uønskede hendelser.

Viktigheten av trening

En av de viktigste aspektene ved beredskap er regelmessig trening og øving. Scavenius sammenligner dette med idrett, hvor suksess avhenger av hyppig og detaljert trening.

– Jeg har aldri hørt om et fotballag som har en ambisjon om å være god, at de ikke trener og øver. Skal du prestere, så er trening nøkkelen til suksess.

Dette prinsippet overføres til beredskapsarbeid, hvor kontinuerlig trening og øving sikrer at alle i organisasjonen er forberedt på en krisesituasjon. Det er de fortløpende, ukentlige, månedlige treningsøktene som gir mest verdi.

Prinsippene for beredskap

Til grunn for beredskapsarbeidet og en effektiv krisehåndtering ligger et sett med beredskapsprinsipper.

– Poenget med prinsippene er at de skal hjelpe organisasjonen til å håndtere en krise basert på å bruke det du allerede har. Du skal ikke gjøre så veldig mye annerledes bare for å håndtere en krise.

Beredskapsprinsippene består av både ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet, nærhetsprinsippet og samvirkeprinsippet, som alle bidrar til å skape en robust og effektiv beredskapsorganisasjon.

Strukturelle og kulturelle aspekter

I forlengelsen av prinsippene bør både de strukturelle og kulturelle aspektene ivaretas i en beredskapsorganisasjon.

– Struktur er helt avgjørende, både når det gjelder å ha en god plan, et godt styringssystem og tydelige rollebeskrivelser. Samtidig er også menneskene viktig. Vi trener ofte på det strukturelle, men glemmer å trene menneskene. Relasjonskompetanse, kommunikasjonskompetanse og stresshåndtering er like viktig.

Scavenius avslutter med tre gode råd til virksomheter.

– Lag en god beredskapsplan som inkluderer varsling, tydelig rolle- og ansvarsfordeling, tren og øv på å håndtere uønskede hendelser, og ikke stol på flaks. Da er nederlaget en absolutt følge når krisen rammer.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jack Fischer Eriksen
Jack Fischer Eriksen
Seksjonsleder sikkerhetsrådgivning
+47 48 08 81 36

Les mer om

Jack Fischer Eriksen

Espen Scavenius
Espen Scavenius
Gruppeleder beredskap og krisehåndtering
+47 41 26 58 04

Les mer om

Espen Scavenius

Sikkerhetsrådgivning

Advansia leverer alt innen sikkerhets – og beredskapsrådgiving