Byggeledelse

Forutsigbar gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider

Advansia ivaretar byggherrens plikter og interesser på bygge- eller anleggsplassen. Avhengig av prosjektets behov løses alle oppgaver fra detaljert styring av byggeplassen til oppfølging av totalentrepriser som byggherreombud. Kundens interesser og beste kvalitet på tjenestene er uansett vårt styringsmål.

Byggeledelsen er byggherrens representant på byggeplassen og den nærmeste samarbeidspartneren for entreprenørene. Sammen med entreprenørene skal alle forhold på byggeplassen planlegges, ledes og styres. Byggeplasser involverer en rekke fagfelt både av teknisk og administrativ karakter.

Vi løser oppgavene i team med fagkompetanse på de aktuelle områdene. I byggeledelsens arbeid inngår blant annet:

• Sikring av byggherrens medvirkningsplikt i kontraktsforholdene
• Endrings- og økonomistyring
• Planlegging og styring av framdrift
• Sikring og kontroll av levert kvalitet
• Miljøoppfølging
• Risikostyring
• Grensesnittskoordinering
• Dokumentkontroll
• Arkiv, informasjonsflyt og rapportering
• Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
• Idriftsettelse og testing av tekniske anlegg, prosesser og funksjoner.

Byggelederne i Advansia har et høyt faglig nivå og en realkompetanse i tråd med prosjektets formål. Byggeledelsens omfang og oppgavedeling med entreprenørene avhenger av valgt entrepriseform. Vi har et gjennomarbeidet kvalitetssystem med standardiserte arbeidsmetoder. Dette tilpasses for det enkelte prosjekt.

Kontakt

Prosjekter -

Byggeledelse