Vibeke Strøm

Seniorrådgiver Strategi og ledelse

Nøkkelkvalifikasjoner innen ledelsesutvikling, nye løsninger og ledelse av tverrsektorielle prosjekter 

Betydelig erfaring med å lede nyskapende prosjekter i skjæringsfeltet næring, offentlig sektor og læring. 

Omsetter komplekse problemstillinger og politikk til konkrete handlinger og nye løsninger. § Strategisk og operativ leder- og talentutvikler som kombinerer solid fagkompetanse med strategier og metoder i praksis. Omfattende kompetanse innen design og gjennomføring av utdannings- og utdannings- og utviklingsprogrammer. 

Erfaren leder av lærings- og endringsprosesser med bevisst bruk av læringsteknologi. 

Jobber analytisk og kobler teori med praksis. Utdanning med fordypning innen ledelse, beslutningsteori, forhandlinger, atferdsvitenskap og virksomhetsstyring gjennom organisasjonsdesign og ledelsessystemer.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Vibeke Strøm