Eli Westad Garmann

Eli holder foredrag om cybersikkerhet, risikostyring, lov om digital sikkerhet, NIS2 direktivet, personvern


Om Eli: Eli er jurist med videreutdanning innen IT og har mer enn 20 års erfaring som prosjektleder og fagekspert innenfor
cybersikkerhet. Hun er leder for forretningsområdene digital strategi, sikker digitalisering og cyber i Advansia. Eli bistår med sikkerhetsstrategi- og ledelse, evaluering av kontraktuelle og lovmessige bestemmelser, prosess- og systemanalyser, kravstilling til leverandører, sikkerhetsarkitektur, innføring av ledelsessystem for informasjonssikkerhet, risikostyring, beredskapsøvelser, personvern, oppbygning av deteksjons- og hendelseshåndteringsevne.


Erfaring med foredrag: Eli har lang erfaring med foredrag for større og mindre forsamlinger.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Eli Westad Garmann