Uavhengig kontroll øker kvaliteten på byggeprosjekter

Det er god økonomi i uavhengig kontroll. Det bidrar til mindre feil og mangler på prosjektene og økte kvaliteter for byggherre. Advansia har et av Norges sterkeste fagmiljø på uavhengig kontroll og har hele Norge som arbeidsplass.

I de fleste prosjekter er det krav om uavhengig kontroll av ett eller flere fagområder. Enkelt forklart skal den uavhengige kontrollen påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjektering av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med uavhengig kontroll er å redusere byggfeil og at riktige kvaliteter benyttes i prosjektene.  

- Jobben er ikke nødvendigvis å finne feil og mangler, det er like viktig å kontrollere det som er bra. Men noen feil og mangler finner man selvfølgelig, og da er jo det et poeng å få løst dem til det beste for byggherre og entreprenøren, sier Jostein Løken, ansvarlig for uavhengig kontroll i Nordvest.  

Jostein Løken, Advansia

Advansia skal bidra i prosjektene slik at både entreprenør og byggherre vil se nytten av en godt utført uavhengig kontroll. Vi alle har et felles mål om å gjennomføre prosjektene på en god måte for alle parter.

Sterkt fagmiljø innen uavhengig kontroll  

Advansia har et solid fagmiljø med base i Ålesund og en sterk nasjonal posisjon innen uavhengig kontroll.  

Våre medarbeidere jobber med et bredt spekter av prosjekter innen uavhengig kontroll; alt fra små og enkle eneboliger til de alle største og mest komplekse byggene i landet (Livsvitenskap, Regjeringskvartalet, Munchmuseet, ny opera Kristiansund, nytt sykehus Hjelset etc.).  

- Det som er kjekt med uavhengig kontroll er at man kommer seg ut av kontoret og ut på byggeplassene og får se hvordan bygget blir til. På den måten treffer vi jo også veldig mange entreprenører og håndverkere og får sett mange forskjellige måter å gjøre ting på, sier Ola Ose Pedersen som til daglig jobber med uavhengig kontroll i Advansia.


Visste du at…?

- Det er obligatoriske krav om kontroll av både prosjektering og utførelse innenfor geoteknikk, bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet.

- Kravene gjelder også ved prosjektering av brannsikkerhet, der fagområdene plasseres i tiltaksklasse 2 eller 3.

- I tillegg er det krav til kontroll av søknadspliktige våtrom i boliger, og til kontroll av lufttetthet i nye boliger. Det siste kravet gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

- Advansia kan gjennomføre uavhengig kontroll i alle typer oppdrag


Vi ser etter nye kollegaer

Våre dyktige medarbeidere innen uavhengig kontroll er på utkikk etter flere nye kollegaer til vårt kontor i Ålesund. Vi har hele Norge som arbeidssted.

- Vi er en mangfoldig gjeng på 11 kollegaer fra 20-årene til langt oppi 60-årene som fungerer veldig godt sammen. Vi har en kultur hvor vi byr på oss selv både faglig og personlig og det bidrar til et godt arbeidsmiljø, avslutter Jostein.

Er du, eller kjenner du noen som kan være interessert i å jobbe sammen med gjengen ifra Ålesund er det bare å ta kontakt.  

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ledige stillinger