Pressemelding

Advansia skal bistå med prosjektledelse på nytt vannbehandlingsanlegg

Kontrakten er med det interkommunale selskapet Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) som skal bygge nytt vannbehandlingsanlegg på Holsfjordanlegget på Kattås i Bærum.

Holsfjordanlegget

Holsfjordanlegget henter råvann fra Holsfjorden som er en arm av Tyrifjorden. Det nye vannbehandlingsanlegget vil bli en utvidelse av dagens anlegg hvor råvannet blir desinfisert med UV og klor.

Advansia (som er en del av AFRY-konsernet) skal bistå ABV med prosjektledelse, prosjektstyring, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrative støttetjenester.

Nytt moderne vannbehandlingsanlegg

Klimaforandringer har ført til et endret nedbørsmønster, noe som påvirker vannkildene våre. I Holsfjorden får råvannet stadig høyere fargetall, noe som indikerer et høyt innhold av organisk materiale. For å fjerne farge og tilfredsstille fremtidige krav til hygieniske barrierer har kommunene Asker og Bærum besluttet at det skal bygges et nytt vannbehandlingsanlegg for vannet som hentes fra Holsfjorden. Anlegget skal etableres i tilknytning til det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Kattås i Bærum, og vannbehandlingen skal være basert på koagulering og filtrering. I tillegg skal det bygges rentvannsmagasiner og det skal etableres en avløpsledning til Asker.

- Vi er veldig stolte over å kunne bidra til å sikre forsyningen av fortsatt rent vann til innbyggerne i Asker og Bærum. ABV IKS har lang erfaring og kompetanse fra drift av vannbehandlingsanlegg i fjell og vi gleder oss til å løse dette oppdraget sammen med dem og andre samarbeidspartnere, sier Kjetil Flaatedal, Seksjonsleder for Industri og Bærekraft i Advansia.

Prosjektet organiseres i prosjektfaser og hadde oppstart av detaljprosjektering i januar 2020. Nåværende plan for framdrift legger opp til full produksjon i det nye renseanlegget i 2025.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Kjetil Flaatedal,
Seksjonsleder I&B, Advansia,
kjetil.flaatedal@advansia.no,
+47 415 02 937

For mer informasjon, ta kontakt med: