Pressemelding

Advansia og Omny inngår samarbeid for å styrke industriell cybersikkerhet i Norge

Omny og Advansia har inngått et partnerskap for å forbedre sikringen av industrielle virksomheter og fysisk infrastruktur mot cyberangrep. Omny har utviklet en markedsledende programvare for industriell cybersikkerhet, mens Advansia har et av Norges største miljøer innen sikkerhetsrådgivning.

- I takt med den økende digitaliseringen og endringene i det geopolitiske landskapet, øker risikoen for cyberangrep mot kritisk infrastruktur, sier Sigvart Voss Eriksen, adm.dir. i Omny.

- Det er mange som ikke er klar over antallet digitale angrep som faktisk skjer her i Norden. Om angrepene skyldes vår beliggenhet i Nord-Europa, vår rolle som energileverandør til Europa, eller vårt høye nivå av digitalisering kan diskuteres, men uavhengig av årsak så er det nødvendig med handling. Vi gleder oss til å samarbeide med Advansias sikkerhetseksperter for å styrke cybersikkerheten til norske industriaktører, forteller Voss Eriksen videre.

Operasjonell teknologi (OT) som tradisjonelt har vært i lukkede miljø kobles nå i økende grad til nettet og skyen. Digitaliseringen skaper mange muligheter for å forbedre operasjonell effektivitet, men den åpner også opp for nye sårbarheter som virksomhetene derfor må forberede seg på.

Fra venstre: Christopher Klepsland, adm.dir. i Advansia og Sigvart Voss Eriksen, adm.dir. i Omny

- Vi er veldig glade for å ha inngått dette partnerskapet med Omny. Vi utfyller hverandre godt på sikkerhetsområdet, både når det gjelder kapasitet og ekspertise, og vi har en felles forpliktelse til kvalitet. Dette samarbeidet vil skape nye muligheter - både for oss og våre kunder, sier Christopher Klepsland, adm.dir. i Advansia.

- Advansias ekspertise innen trusselvurderinger, sikkerhetsrådgivning og cybersikkerhet kombinert med Omnys teknologi innen området, har potensialet til å styrke sikkerheten til industrielle virksomheter betraktelig. Vi kan sette sammen sterke fagteam for å styrke våre kunders evne til å operere i et krevende sikkerhetslandskap framover, sier Jack Fischer Eriksen, leder for sikkerhetsrådgivning i Advansia.

Omny og Advansia skal samarbeide for å bistå virksomheter med deres behov innen IT- og OT-sikkerhet på tvers av flere industrielle sektorer, som energi, produksjon og forsyning.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jack Fischer Eriksen
Jack Fischer Eriksen
Seksjonsleder sikkerhetsrådgivning
+47 48 08 81 36

Les mer om

Jack Fischer Eriksen