Sikkerhetsrådgivning

Advansia henter inn forsvarstopp Jan Berglund

I en verden preget av geopolitisk uro, økende cybertrusler og potensielle innsidere i organisasjoner, er det viktigere enn noensinne å være godt forberedt på sikkerhetsutfordringene vi står overfor. Advansia har et av Norges største miljøer innen sikkerhet og har nå hentet inn forsvarstopp Jan Berglund for å styrke teamet ytterligere.

- Det er krevende for enhver norsk virksomhet å forstå hvordan dagens trusselbilde kan påvirke dem og hva de kan gjøre for å redusere sine sårbarheter. Jan Berglund har en unik dybdeforståelse som vil komme våre nåværende og fremtidige kunder og samarbeidspartnere til gode, sier Arne Christian Haugstøyl, gruppeleder analyse og sikring i Advansia.  

Jan Berglund har de siste årene ledet arbeidet med utgivelsen av Sikkerhetsfaglig råd for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har omfattende erfaring som leder og bred kompetanse innen operasjoner, sikkerhet og etterretning gjennom ulike lederstillinger i Forsvaret. Han var også med på opprettelsen av masterstudiet ved Forsvarets Høgskole i 2004 og den faglige utviklingen av studiet.

I Advansia går Berglund inn i rollen som spesialrådgiver innen sikkerhetsrådgivning. Han vil jobbe med hele spekteret av sine kompetanseområder, som blant annet inkluderer kriseledelse, risikovurderinger, planleggingsprosesser og sikkerhets- og beredskapsarbeid på strategisk og operasjonelt nivå.  

- Jeg valgte Advansia fordi jeg ønsker å bli en del av det jeg mener er Norges mest kompetente team innen sikkerhet. Advansia har lykkes med å samle de beste profilene, både faglig og menneskelig og jeg ser frem til å bidra sammen med mine nye kolleger, sier Jan Berglund.  

- Vi er veldig stolte av å ha Jan med på laget. Hans faglige tilnærming og personlighet er en god match med våre verdier. Han er en modig, dedikert lagspiller med en kompetanse, erfaring og et nettverk som er få forunt, sier Haugstøyl.  

En helhetlig sikkerhetsfaglig tilnærming

Advansia sin seksjon for sikkerhet består av en tverrfaglig gruppe med over 40 eksperter som har lang og bred erfaring fra det offentlige og private næringsliv. Seksjonens samlede kompetanse dekker alle fagområder innen sikkerhet og beredskap.  

- Advansia har som overordnet mål å tilføre våre kunder en merverdi gjennom en helhetlig sikkerhetsfaglig tilnærming. Vi er opptatt av å forstå våre kunders behov og unike utfordringer, og finner deretter løsninger og tiltak for å styrke deres evne til å møte dagens og fremtidens utfordringer, avslutter Haugstøyl.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Arne Christian Haugstøyl
Arne Christian Haugstøyl
Gruppeleder Analyse og sikring
+47 94 51 56 59

Les mer om

Arne Christian Haugstøyl