Unni Idland

Seksjonsleder Prosjekt- og usikkerhetsstyring

Unni er utdannet siviløkonom med fordypning innen organisasjon og ledelse kombinert med økonomisk analyse. Hun har lang erfaring fra store investeringsprosjekter innen olje og gass. Gjennom dette arbeidet har Unni sett viktigheten av tett samarbeid mellom prosjektøkonomi, fremdriftsplanlegging og usikkerhets- og risikoanalyser. I Advansia har hun vært med på å utvikle usikkerhetsanalyse som tjeneste.

Unnis tilnærming er å kartlegge nåværende status, identifisere usikkerheter og muligheter, for å deretter være en pådriver for nødvendig endring. Hun er opptatt av å skape tillitt i prosjekter, gjennom å finne en god balanse mellom det å være pådriver for beste praksis og det å være pragmatisk.

Unni brenner for kvalitet og å finne de beste løsningene. Hun er en lagspiller som liker å gjennomføre og utvikle prosjekt sammen med dyktige medarbeidere.

Ta kontakt med Unni for:
- Usikkerhetsanalyser
- Prosjektstyring
- Prosjektcontrolling (Prosjektøkonomi)
- Dokumentcontrolling

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Unni Idland