Jarle H. Engebretsen

Seksjonsleder for virksomhetsdrift

Jarle kommer fra forsvarssektoren og har erfaring både fra Forsvaret og Forsvarsbygg. Før han begynte i Advansia jobbet han i Forsvarsbygg hvor han var avdelingsleder med fag- , og prosessansvar for drift og vedlikehold, samt tekniske fag. Han er utdannet sivilingeniør innen bygg og miljøteknikk ved NTNU, og har lederutdanning fra Krigsskolen og Befalsskolen i Forsvaret.

Han har hatt ulike lederroller gjennom hele sin karriere, og er vant til å lede prosesser og mennesker. Han har bl.a. sittet på driftssiden for Forsvarsbygg sin eiendomsportefølje og kjenner godt til potensialet som ligger i å forberede og tilpasse byggherrens driftsorganisasjon på et systematisk mottak av bygget.

Jarle er opptatt av at prosjekteier skal få full effekt av sine investeringer så fort som mulig etter overlevering. Han mener at når vi legger til rette for en strukturert overgang til driftsfasen gjennom hele prosjektet kan vi realisere større gevinst for kunden og for samfunnet.

Ta kontakt med Jarle for:
- Hvordan lykkes med overgang fra prosjekt til drift
- Eierstyring og mottaksprosjekter
- Strategier for drift og vedlikehold av bygg og eiendommer
- Forbedring og effektivisering av drift
- Anskaffelse av verktøy for FDV-virksomhet
- Gevinstrealisering

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Jarle H. Engebretsen