Sikkerhetsrådgivning

Vet du hva som kjennetegner en hybrid trussel?

Navn: Ingrid Ekse Svege  
Utdannelse
: Master i Statsvitenskap
Brenner for
: Å bistå selskaper med å skape en god sikkerhetskultur og kjennskap til de ulike truslene

Det at en trussel er hybrid, har i løpet av de siste årene blitt et kjent begrep innen sikkerhets- og beredskapsfeltet. Både Politiets sikkerhetstjeneste og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap trekker frem hybride trusler som en tiltagende utfordring for både nasjonens sikkerhet og virksomheten til norske selskaper. Ingrid er en av sikkerhetsrådgiverne i Advansia som jobber med å kartlegge nettopp hybride trusler. Hva mener hun kjennetegner hybride trusler, og hvordan kan selskaper beskytte seg mot disse? 

Ingrid var ferdig utdannet statsviter i 2019, og har i løpet av studietiden fordypet seg i sikkerhetspolitikk og internasjonal politikk. Utover dette har hun fått god kjennskap til det norske myndighetsapparatet, og hvordan både myndigheter og næringslivet kan møte sikkerhetsutfordringene vi står overfor i dag. – Jeg har alltid vært interessert i sikkerhetspolitikk, men da jeg kom over krysningsfeltet mellom sikkerhetspolitikk og næringspolitikk var det full klaff. Det er et utrolig spennende felt som berører så å si alle deler av næringslivet. Og ikke minst er det et grunnleggende felt som trenger oppmerksomhet for å sikre vekst og trygghet, sier Ingrid. 

Spennende å sitte på den andre siden av bordet 

Selv om hun er relativt ny i rollen som sikkerhetsrådgiver i Advansia, beskriver Ingrid arbeidshverdagen som både interessant og lærerik. – Advansia er et selskap drevet av samarbeid og teamarbeid, med stort fokus på at alle kan bidra, forteller hun. 

For tiden jobber Ingrid med å gjennomføre en skadevurdering for et Oslobasert selskap. – Jeg har i tidligere jobber snakket og hørt mye om sikkerhetsloven og dens virkninger. Det er derfor spennende å sitte på den andre siden av bordet, og gjøre det praktiske arbeidet og vurderingene, sier hun. Selv om Ingrid beskriver gjennomføringen av skadevurderingen som utfordrende og kompleks, trives hun godt i prosjektet. 

Et ønske om å påvirke, manipulere eller undergrave 

Et av temaene innen sikkerhet og beredskap som Ingrid er godt kjent med er hybride trusler. – At en trussel er hybrid betyr at en angriper tar i bruk både konvensjonelle og irregulære virkemidler for å nå et mål, forklarer hun. Målet med et hybrid angrep kan både være et ønske om å påvirke et valg, spre desinformasjon, drive nettmanipulering, og å undergrave politiske systemer. Ingrid viser til at det å identifisere hybride trusler handler om å se denne type hendelser og trusler i sammenheng.

– Selv om slike trusler kan være rettet mot staten og samfunnet, ser vi også at næringslivet er et yndet mål, fortsetter hun. Selskaper kan nemlig utgjøre et viktig ledd i samfunnskritisk infrastruktur, ha nasjonal symbolverdi og representere kunder fra ulike sektorer og bransjer. Dette viser at kartlegging av hybride hendelser og angrep mot norsk næringsliv er avgjørende. 

Viktigheten av god sikkerhetskultur

Men hvordan kan selskaper beskytte seg mot denne type trusler? – Det finnes ikke én fasit på hvordan selskaper kan beskytte seg mot hybride trusler, men det å ha en god sikkerhetskultur og god kjennskap til de ulike truslene er en veldig god start, sier Ingrid. Med en god sikkerhetskultur kan medarbeidere bli kjent med muligheten for å bli utsatt for hybride trusler, og dermed evne å se sammenhenger mellom hendelser. 

Samtidig sier Ingrid at selskaper som blir utsatt for hybride trusler ofte blir valgt av en grunn. Dette kan skyldes deres rolle og funksjon i samfunnet, avtaler eller avhengigheter til andre virksomheter, eller på grunn av at enkelte personer jobber i selskapet. – Gjennom en kartlegging av virksomhetens verdier, funksjoner og rolle kan man klare å se det større bildet, og evne å se om noen kan ha uønskede interesser knyttet til din virksomhet, sier hun. Ingrid og kollegaene i Sikkerhetsavdelingen i Advansia bistår derfor kunder med å kartlegge risikoen for hybride hendelser og angrep gjennom risikoanalyser og vurderinger. 

Få gode råd og hør mer på Ingrid i samtale med lederen for sikkerhetsseksjonen i Advansia Jack Fischer Eriksen:
Hør alle våre episoder i denne serien:

For mer informasjon, ta kontakt med: