Ved å velge Advansia får du tilgang på global kompetanse

Ved behov kan Advansia, en del av AFRY, trekke på et nettverk av ekspertise og kompetanse gjennom AFRYs over 19.000 medarbeidere verden rundt. En kunde som har sett verdien av dette er det norske batteriteknologiselskapet Beyonder. – Advansia og AFRY har vært viktige støttespillere i vår utvikling helt fra da vi drev med utvikling på laboratoriet, til vi i dag har et ferdig produkt som skal testes for masseproduksjon, sier Steinar Lea, COO i Beyonder.

Beyonder som selskap er etablert på ideen om å komme med løsninger som skal bidra til å elektrifisere verden, og da særlig den industrielle næringen. Konkret har selskapet utviklet en batteriteknologi som sikrer at batterier får høyere effekt, lengre levetid og kortere ladetid. Batteriteknologien er særlig rettet inn mot industrielle applikasjoner.

Steinar Lea, COO i Beyonder

Bidro til å utvikle et konsept som Beyonder har troen på

– Advansia har vært en viktig samarbeidspartner over lengre tid, og kom inn i prosjektet da det kun var i startfasen. Advansia har vært fremoverlente, vist vilje og tatt initiativ. Vi har alltid hatt tydelige KPIer på tid og kvalitet, og takket være Advansia har vi landet på et konsept som vi virkelig har troen på, sier Steinar.

Han viser til at Advansia har vært, til stor hjelp for selskapet.  

– Advansia har blant annet bistått med rådgivning innen prosjekt- og prosjekteringsledelse, innkjøp, bemanningsplanlegging, verdikjede, forhandlinger, oversettelser og støtte inn mot R&D-miljøet vårt, forteller han.

Globalt samarbeid var avgjørende for Beyonders forretningside

For å utvikle Beyonders prosjekt på best mulig måte, hentet Advansia inn kollegaer i AFRY-konsernet i både Norge, Sverige, Finland og Kina.

– I dette prosjektet har vi særlig bistått med prosjektledelse i prosesslinjen. Det innebar blant annet å finne ingeniørressurser. Vårt ansvar var å gjennomføre intervjuer for å finne den rette kompetansen som ville oppfylle forventningene til kunden. Vi ente opp med et veldig godt ingeniørteam fra AFRY, som både kom fra Norge og Sverige, sier Elisabeth Lauvnes som jobber som prosjektleder i Advansia i Stavanger.

Elisabeth Lauvnes, prosjektleder, Advansia i Stavanger

Hennes kollega, prosjekteringsleder Kate Hagen, sier at Beyonder på dette tidspunktet var et relativt lite selskap som også hadde behov for administrativ støtte. Dette gjaldt blant annet innkjøp av maskiner fra Kina, som skulle produseres der, men fraktes til Norge.  

– Det er klart at dette var en utfordring. Vi fikk hjelp av AFRY-kollegaer i Kina som hjalp oss med oversettelser, referater og å dokumentere alt på engelsk. Dette var avgjørende for at vi kunne lede prosessen i Kina og kjøre dialogen med potensielle leverandører, sier Kate.

Brukte nettverket til å sjekke alternative løsninger

Selv om Beyonder hadde tatt en beslutning om at maskinene skulle kjøpes inn fra Kina, stoppet ikke Advansia og AFRY der.

– Vi ønsket å se på om det var noen i Skandinavia som kunne produsere lignende maskiner. Våre finske kollegaer i AFRY tok da kontakt med Valmet, et finsk selskap som jobber med lignende maskiner. Vi fikk da god rådgivning vi kunne gi videre til Beyonder. Dette bidro til en dialog om et mulig testprosjekt, forklarer Kate.

Kate Hagen, prosjekteringsleder, Advansia i Stavanger

Det at Advansia har mulighet til å identifisere denne type ressurser gjennom det globale nettverket i selskapet mener hun er en styrke som gjør at kunder blir fornøyde, og ønsker å jobbe med AFRY igjen.

– Verdien i å benytte oss av ressurser i hele AFRY-konsernet viser hvor store og sterke vi er, og hvor mye vi kan bidra med opp mot kunder. En annen styrke er at vi er allsidige. Det er lav takhøyde for å plukke opp telefonen for å finne den riktige kompetansen, avslutter Elisabeth.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Dinah Laland
Dinah Laland
Regionsleder Sørvest
+47 95 93 70 86

Les mer om

Dinah Laland