Solcellepanel skal sikre billigere strøm i kommunale bygg i Molde

Høsten 2022 åpnet Enova opp for at norske kommuner kunne søke penger til energibesparende tiltak for de som leier kommunale boliger. Av de 100 millionene som var tilgjengelig fikk Molde kommune tilslag på 45 millioner kroner. – Dette er en satsing på fornybar energi som gir lavere strømregninger for leietakere, samtidig som det er et klimatiltak for kommunen, sier Nathalie Johannsson i Advansia.

Støtten fra Enova er en engangs-støtteordning på grunn av de høye strømprisene. Ordningen gjelder kommunens investering i eksisterende boligbygg som leies ut til privatpersoner og som eies av kommunen.

– Det skal monteres solcellepanel på ca 30 kommunale bygg i kommunen. Dersom alle boligene i prosjektet blir realisert, kommer solcellene til å produsere strøm som tilsvarer årsforbruket til 140 eneboliger, eller 190 leiligheter, sier Nathalie.

Nathalie er prosjektleder og byggeleder for energiprosjektet i Molde kommune sammen med sin kollega Øyvind Angvik. Som en del av ansvarsområdet sørger de for å oversikt over arbeidet i prosjektene og byggeplassene, og passe på at alt som blir gjort, utføres i henhold til de avtalene og kontraktene som er inngått.

En trygghet i en urolig energisituasjon

Prosjektet beskrives som et løft for framtiden, og en trygghet med tanke på den urolige energisituasjonen i verden.

Fristen for å bruke midlene er innen juli 2025 og prosjektet er nå godt i gang med planleggingen av monteringen av solcellepanelet.

Prosjektet starter med å få på plass solcellepanel på mindre omsorgsboliger innom Molde by. Etterpå starter de større prosjektene, bl.a. Bergmo trygdeboliger, Kleive, Myratun bofelleskap og Tunvegen kommunale boliger.  

Nathalie Johannsson, prosjekt/byggeleder i Advansia

Brenner for miljøet

Nathalie er svært engasjert i miljø og bærekraft, og trives godt i rollen som prosjektleder for energiprosjektet i Molde.

– For meg er dette et kjempespennende prosjekt. Jeg brenner virkelig for miljøet, og fornybar energi har vært fremtiden en stund. Nå jobber vi virkelig for det, sier Johansson.

For mer informasjon, ta kontakt med: