Skal samarbeide om å forbedre landbasert akvakultur i Norge og internasjonalt

Det er en økt etterspørsel av tjenester innen landbasert akvakultur. AFRY og det Trondheimsbaserte selskapet Morefish har inngått et samarbeid for å tilby en helhetlig tilnærming til sine kunder. Sammen har de bred kompetanse innenfor akvakultur fra forstudier til drift av anlegg, i tillegg til erfaring på prosjektledelse gjennom Advansia, part of AFRY.

Selskapene kompletterer hverandre. AFRY og datterselskapet Advansia har kompetanse innen landbasert fiskeoppdrett og prosjektledelse, mens Morefish har erfaring innen fiskebiologi og RAS-teknologi (Resirkulerende Akvakultursystem).

- Dette er en unik mulighet til å samarbeide med et team med solid erfaring innen akvakultur. Sammen kan vi tilby våre kunder optimaliserte system, bygg og driftsprosesser. Å bidra sterkere inn i Blue Food-bransjen i Norge er i tråd med vår misjon om å akselerere overgangen til et bærekraftig samfunn, sier Claudio Ferro, Leader of Aquaculture Business i AFRY.

Fra venstre: Claudio Ferro, Leader of Aquaculture Business, AFRY og Svein Martinsen, utviklingsleder, Morefish

AFRY og Morefish har allerede samarbeidet på flere blue food prosjekter, som for eksempel Norway Royal Salmons settefisk i Dåfjord som skapte stor merverdi for kunden. I tillegg har AFRY flere internasjonale referanser innen landbasert akvakultur, deriblant Swiss Lachs, som har vært i drift siden 2017.

- Morefish sin ambisjon er å være en ledende aktør innen landbasert fiskeoppdrett gjennom å kombinere teknologisk og biologisk ekspertise. Sammen med AFRY og Advansia vil vi kunne bidra i prosjekter av alle størrelser og ambisjonsnivåer, sier Svein Martinsen, utviklingsleder hos Morefish.

Selskapene skal presentere sin tilnærming til landbasert akvakultur under et teknisk seminar på Aqua Nor-konferansen i Trondheim i slutten av august.

For mer informasjon, ta kontakt med: