Sjøfronten kommer til å bli en del av identiteten til Molde by

Sjøfronten beskrives som det største byutviklingsprosjektet i Molde. Området strekker seg fra Hurtigbåtkaia til Storkaia, hvor det blir plass til både kaféer og restauranter med uteservering. I tillegg skal torget i sentrum oppgraderes og bli en åpen samlingsplass for konserter, torghandel og aktiviteter. Sjøfronten bidrar dermed til å åpne sentrum opp mot fjorden og fjellene, og Molde får en sammenhengende havnepromenade.

 – Molde har i lang tid hatt et ønske om å aktivisere sjøfronten for å gjøre den mer tilgjengelig for innbyggerne. Planarbeidet startet for flere tiår siden. Byggherren er Molde kommune, og prosjektet gjennomføres i tre delprosjekter: Sjøfronten 1, 2 og 3, forklarer Arnold Askeland, prosjektleder i XPRO, som blir en del av Advansia innen juni 2023.  

Arnold Askeland, prosjektleder i XPRO

Han viser til at Sjøfronten 1 og 3 ble ferdigstilt i henholdsvis juni 2020 og november 2020.  

– Sjøfronten 1 omfattet en utvidelse av havneområdet, samt at torget fikk ny belegningsstein og kunst. Sjøfronten 3 bestod av byggingen av nytt grøntområde med lekeplass, ny bro for gående og syklende over Moldeelva, i tillegg til at moloen ble rettet ut.

Nå jobbes det med siste del av prosjektet, nemlig Sjøfronten 2, som skal ferdigstilles sommeren 2023.  

Februar 2023

Sjøfronten 2 får lekeområde, treningspark og badeamfi. I tillegg skal kaien sør for Hamnegata utvides, og etablering av barrierestein langs kaipromenaden. Mittetkaia får også nytt støpt dekke og økt bæreevne slik at den blir mer robust med tanke på vedlikehold og havstigning.

Tidligere faser av prosjektet i perioden 2017-2020 ble utført som hovedentrepriser med XPRO som prosjektleder og byggeleder. Sjøfronten 2 gjennomføres som totalentreprise og her har XPRO rollen som byggherreombud.  

Fra åpningen av lekeparken sommeren 2022.

Bidrar til å trekke folk til sentrum  

Utbyggingen av området er et omfattende prosjekt bestående av en rekke elementer som eksempelvis gjennomgående gang- og sykkeltracé, opprustning av torget, rekreasjonsarealer, lekepark, sjøbad og omlegging av utløpet til Moldeelva med ny molo.

Sjøfronten er tatt i bruk i flere trinn, og har blitt godt mottatt av befolkningen i Molde.  

– Sjøfronten bidrar til å trekke folk til sentrum, og det er også blitt et populært område for rekreasjon. Tilbakemeldingene vi har fått er svært gode, og jeg er sikker på at Sjøfronten kommer til å bli en del av identiteten til Molde by. For meg personlig har det også vært givende å være med på å utvikle og utforme et slikt prosjekt, og gjennomføre det. Og som innbyggere har jeg og min familie stor glede av sjøfronten, sier Arnold.

Februar 2023.

Gjør Molde mer miljøvennlig  

Han viser også til at Sjøfronten er et ledd i å gjøre Molde mer miljøvennlig. Bilparkeringen fjernes fra nedre torg, og den nye havnepromenaden blir mer tilgjengelig for turister, besøkende og byens innbyggere.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ledige stillinger