Rehabiliteringen av Stavanger rådhus: Et smart og miljøvennlig bygg

Stavanger kommune har startet på en omfattende rehabilitering av Stavanger rådhus. Prosjektet byr på regionens første fossilfrie byggeplass og målet er å transformere bygningen fra 1963 til et av landets smarteste bygg.

- Rådhuset er jo innbyggernes og demokratiets bygg. Det er der ordføreren skal ha sitt kontor og politiske folkevalgte skal sitte og møte innbyggerne. Så det er et veldig viktig bygg i kommunen, sier Zakarias Chibssa, prosjektleder i Stavanger Kommune.

Advansia er innleid som prosjektleder for totalentreprenør Faber Bygg.

- Rådhuset i Stavanger er et veldig spennende prosjekt å være med på. Vi integrerer solenergi, ombruk av materialer og smarte løsninger for å skape et fremtidsrettet rådhus som innbyggerne i Stavanger kan være stolte av, sier Arne Espedal, som er innleid prosjektleder for Advansia.

Høye klima- og miljøambisjoner

Stavanger kommune har satt høye miljøambisjoner for prosjektet, og bygget skal prosjekteres som et passivhus med BREEAM-NOR nivå Excellent.

Prosjektet gjennomføres med fossilfri byggeplass, så langt det er mulig. Det betyr bruk av anleggsmaskiner, som skal benytte fossilfritt drivstoff i form av biodiesel og elektrisk arbeidsutstyr. Oppvarmingen av byggeplassen kommer fra eksisterende energisentral, som henter energi fra avløpsvann i nærheten.

Det er også et stort fokus på gjenbruk i prosjektet: - Det er mye betong som skal gjenbrukes og en god del teglstein, ca. 35 000 teglsteiner for å være spesifikk. Vi har også masse teak som stod i det gamle bygget som vi har tatt ned og vi samarbeider nå med en lokal møbelsnekker som skal benytte dette materialet til å designe 1960-tallsinspirerte møbler til rådhuset. I tillegg er det ganske mange spesielle lamper fra byggeåret som skal restaureres, forteller Zakarias.

Zakarias Chibssa, prosjektleder i Stavanger Kommune

Dekker 35% av byggets energibehov med solceller

Rådhuset får en solcelle-fasade og solceller på taket. I tillegg skal rådhuset kobles på en eksiterende energisentral i nabobygget. Totalt vil dette produsere ca. 35-36% av byggets totale energibehov.

- I kommunen sin energi- og klimaplan står det at minimum 10% skal komme fra solceller, og vi ligger på 36% så det er positivt, sier Zakarias.

Arne Espedal forteller at solcellene er plassert hvor fasadeplatene normalt ligger og at den grønnaktige fargen på solcellene skal minne om den gamle fasaden.

I tillegg er vinduene på byggets fasade laget av elektrokromatisk glass, noe som gir opptil 98% skjerming mot sollys: - Det har jo også en hensikt når det gjelder energiforbruket til bygget, ved at man får et mye lavere kjølebehov, sier han.

Arne Espedal, innleid prosjektleder for Advansia

Smarter opp rådhuset

Det nye rådhuset blir et smartbygg. Bygget skal være utstyrt med sensorer som skal sørge for et tilstandsbasert vedlikehold, ved å analysere personaltrafikken i bygget. Rådhuset blir også utstyrt med smarte, sensorstyrte søppeldunker, som gir varsel når de skal tømmes.

- I tillegg får vi roboter som blir å regne som byggets rengjøringspersonell, disse er svært smarte og selvgående. De går på ladestasjon, de går gjennom dørautomatikk, kommuniserer med dør og tar heisen opp og ned selv, sier Zakarias.

Disse tiltakene er ikke bare være besparende for klimaet, men også økonomien i form av driftskostnader. I tillegg til at feil enklere oppdages før de oppstår.

Rehabiliteringen av Stavanger Rådhus startet i februar 2021, og skal etter planen stå ferdig i slutten av 2024.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Dinah Laland
Dinah Laland
Prosjektleder
+47 95 93 70 86

Les mer om

Dinah Laland