Oslo legevakt - Et offensivt byggeprosjekt hvor samhandling og prosjektkultur har stått i sentrum

Byggingen av det nye legevaktsbygget i Oslo har vært offensiv fra starten. Oslobygg og Advansia satte seg tidlig et mål om å utvikle en samarbeidsmodell for å spare 100 millioner kroner og unngå konflikter i byggeprosjektet. Noen mente kanskje at de gikk for hardt ut, og satte for ambisiøse mål. Den 2. mai ble bygget overlevert til leietakerne OUS og Helseetaten. Foreløpige tall er i målsettingens favør, i tillegg til at prosjektet har blitt gjennomført på en svært effektiv måte. Dette til tross for pandemi, konflikt i Ukraina og tilhørende utfordringer på materialleveranser og priser.

- Det er en fantastisk dag for oss å signere overtakelsesprotokollen. Spesielt når vi leverer på alt for et så viktig bygg for byen, sier Eli Grimsby, Administrerende direktør i Oslobygg.

- Grunnen til suksessen er at vi hadde et år med samspill før vi startet å bygge der vi ble både godt kjent og jobbet sammen for å optimalisere prosjektet og planlegge og bli enige om den riktige prisen. Ikke minst ble vi godt kjent og fikk etablert et solid tillitsforhold, sier Ståle Haakull, prosjektdirektør fra Skanska.

Tor Hoel, Prosjektdirektør fra Advansia er også veldig fornøyd med prosjektgjennomføringen: - En av de viktigste suksessfaktorene for at dette prosjektet er såpass vellykket er helt klart eierstyringen og det gode samarbeidet mellom prosjekt og eier. Det har gjort at alle beslutninger har kunnet blitt tatt innenfor gitte tidsrammer. Jeg må også si at jeg er veldig stolt av teamet fra Advansia. Det har fungert helt fantastisk.

Godt etablert tillitsforhold mellom alle aktører  

Advansia har vært aktivt involvert i byggingen av det nye legevaktsbygget gjennom å ha ansvar for prosjektledelse, planlegging, programmering, prosjekteringsledelse og økonomistyring. Skanska har vært entreprenør, Nordic Office of Architecture har vært arkitekt og COWI har vært involvert som rådgivende ingeniør.

– Det er et bygg som vi ikke har bygd før og det er komplekst med tanke på brukerprosesser og tekniske anlegg, og det har vi fått til veldig godt sammen. Alle parter har jobbet for et felles mål, sier Sepideh Moosavi, prosjektansvarlig for Oslobygg.

– Som prosjektgruppe var vi tidlig ute med å identifisere hva som gjør at noen prosjekter fungerer, og andre ikke. Vi fant da fort ut at dette har med menneskene å gjøre. Av den grunn fikk vi hjelp av HR for å forstå hvordan vi kunne skape et godt team. Konkret satte vi av to dager til å diskutere hvordan vi skulle kommunisere og samhandle, hvilke mål og ambisjoner vi skulle ha, og hva vi kunne bidra inn med, forteller Hoel.

Prosjektkultur og struktur som byggesteiner i prosjektet  

– Vi har hatt en prosjektkultur med fokus på løsningsorientering fremfor konflikt, og vi har hatt en stemning i prosjektet som har gjort at folk ønsker å være på jobb. Dette har bidratt til stabil bemanning i hele prosjektet med de mest sentrale aktørene. I tillegg har vi jobbet med en gjeng som besitter en enorm fagkunnskap, som kjenner til prosessene som skal til for å reise et bygg gitt den satte kostnadsrammen, sier Hoel.

– Vi fikk en god start og til tross for utfordringer knyttet til både pandemi, krig, streik og mye uforutsigbarhet i markedet så har vi på grunn av den sterke prosjektkulturen klart å navigere oss gjennom disse utfordringene. I tillegg har vi hatt de riktige folkene i alle posisjoner, sier Grimsby.

Og kanskje aller viktigst: - Det at alle parter har jobbet for et felles mål har gjort at vi har fått den beste legevakten for Oslo, avslutter Moosavi i Oslobygg.

Et komplekst bygg med bærekraft i sentrum

Etter planen skal legevakten på Aker Sykehus åpne 22. november i år, og erstatter da dagens hovedlegevakt i Storgata. Den nye legevakten blir større og mer moderne enn dagens legevakt og skal ivareta fremtidig kapasitet og behov.

Legevakten blir et døgnåpent akuttsenter innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser, skader og spesialhelsetjenester. På 27 000 kvadratmeter har det blitt bygget moderne, romslige lokaler med blant annet observasjon- og døgnposter, syv operasjonsstuer, ni triagerom, åtte radiologiske diagnostikkrom, ti samtalerom og rundt hundre undersøkelsesrom.

Bærekraft har vært viktig gjennom hele prosjektet. Legevakten er bygget som passivhus. Blant annet er det solceller på taket og dreneringssystem som kjøler ned bygningen. med ambisjon om plusshus. Den miljøsertifiseres til BREEAM Excellent og har vært en miljøvennlig, fossilfri byggeplass. Det her også vært fokus på resirkulering og gjenbruk. Blant annet er hulldekkene hentet fra regjeringskvartalet og gjenbrukt på taket i sykkelparkeringen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ledige stillinger