Oppgraderingen av Grilstads fabrikk i Trondheim krever helhetlig tilnærming

Grilstad AS har en fabrikk på Ranheim i Trondheim der det er behov for en oppgradering og en utvidelse av produksjonen. Det må skje samtidig som produksjonen er i gang og innenfor eksisterende fabrikks grunnflate. Det krever god prosjektledelse og gjennomtenkte løsninger. Advansia og AFRY leverer begge deler. 

Grilstad er markedsleder på spekevarer i Norge gjennom merkevarene Grilstad, Stranda og Tind og har totalt tre fabrikker i Norge. Fabrikken i Trondheim produserer spekepølse. Større etterspørsel kombinert med produktutvikling har gitt Grilstad økt markedsandelen innenfor dette segmentet de senere årene. Konsekvensen er at fabrikken i Trondheim har blitt for liten. 

Produktnyheter fra Grilstad

- Vi ser at fabrikken må utvides for å kunne øke kapasitet og samtidig er røykovnene våre som gir den gode smaken på produktene nå utslitt og trenger fornyelse. Dette prosjektet bidrar til å kunne løse kapasitetsutfordringer ved at vi kan få flere kilo pølser gjennom fabrikken hver uke slik at den økte etterspørselen i markedet kan imøtekommes. Det vil også gi oss en mer moderne og bærekraftig produksjon, forteller Morten Letnes, Driftsdirektør i Grilstad.

En av forutsetningene for ombyggingen og installeringen av nytt prosessanlegg er at produksjonen går så normalt som mulig. 

- En annen utfordring er at ombyggingen skal skje innenfor byggets eksisterende fotavtrykk. Dette er mer krevende enn å bygge nytt når produksjonen skal foregå samtidig, men ikke umulig når vi samarbeider om å finne smarte løsninger og planlegger godt fra starten, sier Thomas Ekrem, avdelingsleder for Buildings i AFRY.

Tale Arstad, prosjektleder Advansia

- Vi har vært med i prosessen helt fra starten og drøftet løsninger og muligheter med Grilstad. De sitter på alle viktige kunnskaper om produksjonen sin, vi vet hva som kreves av byggeprosessen og sammen finner vi løsninger. Vi ser også her at det gir stor verdi når vi får være fra starten av prosjektet – både for løsningen og for prosjektøkonomien, legger Taale Arstad, prosjektleder i Advansia, til. 

Et team å forholde seg til gjør det enklere for Grilstad 

I prosjektet står Advansia for prosjektledelsen og AFRY for prosjekteringen. Det at de to selskapene er en del av samme konsern kommer kunden til gode når prosjektet gjennomføres i parallelle utførelsesentrepriser. 

- Her kombinerer vi prosjekteringskompetanse og prosjektledelse, og syr sammen en pakke og en kontrakt som er enkelt å forholde seg til for kunden. Vi kjenner hverandre godt og har en felles interesse om å levere på budsjett og få til god fremdrift, sier Arstad.

- For oss gir det oss en stor fordel at vi har ett team å forholde oss til. Det gir en god flyt på gjennomføringen og det gjør at det også enkelt å ta opp eventuelle utfordringer underveis. Det gir oss en ekstra trygghet at vi har med oss gode samarbeidspartnere som kjenner prosjektet og som tar et ansvar gjennom hele prosessen, avslutter Letnes.  

Prosjektet er allerede godt i gang. Det startet med innføring i oppgaven og kostnadskalkyle i sommerhalvåret 2020. I 2021 har vi gjort prosjekteringsarbeid og de første utførende entreprenører er engasjert.  Planen er at alt skal være ferdig og klart for full produksjon 02.01.2023. Totalprisen for ombyggingen, inkludert utstyr, ligger mellom 190-200 millioner kroner.