Nytt landbasert oppdrettsanlegg setter fiskehelsen først

Salmon Evolution bygger et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøya i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal. Ambisjonen er å skape et anlegg for bærekraftig oppdrett av laks i et trygt, sunt og optimalisert miljø.

Prosjektet med første byggetrinn ble ferdigstilt i første kvartal av 2023. Dette første byggetrinnet er ett av tre planlagte utbygginger ved lokasjonen.

Tekniske installasjoner og bygg som inngår i anlegget er en inntaksstasjon og inntaksledninger for friskt sjøvann, tekniske bygg for vannbehandling, 12 stk kar for matfiskproduksjon samt øvrige tekniske støttesystemer for røkting, fisketransport, sortering, fôringsanlegg mm.

Det er store dimensjoner på anlegget og hver av matfiskkarene som er oppført i betongelementer rommer 5000 m3 sjøvann. Ved fiskeinnsett av smolt så vil det være inntil 280.000 fisk i karet.

Marie Styrvold, prosjektleder i Advansia

- Det er mye prosess og teknikk tilknyttet utviklingen av anlegget for å få fisken til å vokse og ha det bra, sier Marie Styrvold i Advansia.

Marie har vært en del av et team på fire fra Advansia (tidligere XPRO) som har jobbet med prosjektledelse for Salmon Evolution under byggingen av byggetrinn 1. Som en del av teamet har hun i hovedsak vært bindeleddet mellom drift og prosjekt. Her jobber hun tett sammen med resten av byggherreorganisasjonen, entreprenør, underentreprenører, fagarbeidere og driftsorganisasjon.

Kred. Salmon Evolution: Fase 1

Fiskehelsen først

Anlegget skal gi bedre fiskehelse og kvalitet på laksen enn et tilsvarende oppdrettsanlegg i sjøen. Landbasert oppdrett av laks gjør at man ikke påvirker resten av livet i havet og forhindrer rømming og smitte av blant annet lakselus. Det pumpes store mengder sjøvann inn i anlegget hver dag, dette vannet renses med filter ved inntaket og med UV bestråling før det sendes inn i anlegget. Anlegget til Salmon Evolution er et hybrid gjennomstrømningsanlegg som kombinerer resirkulering av vann og nytt friskt vann. Dette sikrer god utnyttelse av temperatur på vann som resirkuleres ved at det hentes ut energi gjennom store varmepumper.

Hver av karene med sitt vannbehandlingssystem er en egen biologisk sone slik at eventuelle sykdommer skal kunne håndteres og behandles enkeltvis. Anlegget har stort omfang av prosessanlegg hvor blant annet vannet behandles på vei inn fra sjøen, temperatur på vannet justeres til ønsket nivå, oksygen tilsettes, CO2 i vannet luftes, og avløpsvann renses før vann går ut på havet igjen, forteller Marie. Vurdert opp mot tradisjonelle byggeprosjekt så består dette av ca 50% bygg og ca 50% prosessanlegg.  

Kred. Salmon Evolution: Fase 3

Et unikt prosjekt i Møre og Romsdal

For Marie har prosjektet vært lærerikt og utviklende, og hun trives godt i prosjektet sammen med resten av teamet.

- Det er et utrolig spennende prosjekt å være med på. Det er veldig stort og helt unikt med tanke på at vi er i Møre og Romsdal. Dette her er jo bare en tredjedel og det skal bygges i mange år fremover, sier Marie.

I løpet av 2023 skal anlegget nå en årlig produksjonsrate på 9400 tonn. Etter hvert skal produksjonen opp i 36.000 tonn når alle tre byggetrinn er fullført. Dette tilsvarer en estimert økning i oppdrettsproduksjonen i Møre og Romsdal på 25 prosent når utbyggingen er ferdig.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ledige stillinger