Majorstuhjemmet blir et moderne og bærekraftig sykehjem i hjertet av Oslo 

For tiden bygges det et helt nytt sykehjem i bydel Frogner i Oslo. Majorstuhjemmet skal være et sted hvor de eldre kan bo trygt og komfortabelt, samtidig som det skal fungere som et sosialt og kulturelt samlingspunkt. Prosjektet har høye ambisjoner når det kommer til miljø og bærekraftige løsninger, og dette har vært en prioritet gjennom hele byggeprosessen. 

Majorstuhjemmet er en del av Oslos overordnede plan om å rehabilitere og fornye 2.500 sykehjemsplasser innen 2025. Majorstuhjemmet reises på samme tomt som det tidligere sykehjemmet Majorstutunet bo- og behandlingssenter, som nå er revet. Det nye sykehjemmet bygges for å tilfredsstille dagens krav til enerom med egne bad, og moderne teknologi og fasiliteter.  

- Det har vært et sykehjem på denne tomten helt siden 80-tallet. Nå får både beboere og ansatte et helt nytt, flott og trygt bygg. Jeg mener at løsningene her, med hjemlige, lyse og trivelige rom, og gode fellesområder hvor man kan samles, vil gi en god opplevelse for de som bor her, jobber her og besøkende, sier Halvor Tuv fra Advansia, som er hovedbyggeleder på prosjektet.

Majorstuhjemmet vil bestå av 120 beboerrom, dagsenter, kafe, bibliotek, vinterhager og sansehager på taket og i gårdsrommet. Fasilitetene er utformet for å stimulere til sosial interaksjon, aktiviteter og velvære blant beboerne.

Advansia bistår Oslobygg med byggeledelse, inkludert hovedbyggeleder, teknisk byggeleder og byggeleder innen VVS og elektrofag. Vi har også bistått med SHA-funksjoner som KP (koordinator prosjektering) og KU (koordinator utførelse) i prosjektet.  

Bygget med CO2-redusert teglstein  

Byggeprosjektet har ambisiøse bærekraftsmål og har hatt fokus på varige løsninger gjennom hele prosessen. Ifølge Tuv har prosjektet som mål å oppnå miljøsertifiseringen "Excellent" i BREEAM-NOR: - Vi har bevisst jobbet for å oppfylle standardens krav. Kravet for BREEAM Excellent er 70 poeng og per nå har vi oppnådd 76 poeng, så alt tyder på at vi vil klare det med god margin, sier han.

Et av de mest synlige bærekraftige tiltakene i prosjektet er Majorstuhjemmets fasade, som er prydet med teglstein. Den valgte teglsteinen er produsert med opptil 80% mindre CO2-utslipp enn tilsvarende bløtstrøket tegl og bidrar til å begrense klimaavtrykket til bygget betraktelig. I tillegg er det gjenbrukt materiale fra det tidligere bygget.

Det er også installert solcellepaneler på taket av bygget. Disse panelene vil generere ren energi og bidra til å redusere avhengigheten av konvensjonelle energikilder for å minimere miljøpåvirkningen og sikre en mer bærekraftig drift av bygget.

Velferdsteknologi for et tryggere miljø

For å skape et bedre miljø for beboerne på Majorstuhjemmet, er det installert moderne velferdsteknologi i bygget.  

Avanserte teknologiske løsninger, som sensorer, smarte apparater og kommunikasjonssystemer vil bidra til bedre trygghet og økt selvstendighet for beboerne. Samtidig gir de teknologiske løsningene personalet en mer effektiv oversikt over beboerne, noe som igjen frigjør tid til å fokusere på nødvendig pleie og omsorg.

Trygve Henriksen i Advansia, byggeleder innen elektro på Majorstuhjemmet, forklarer at det er mange teknologiske aspekter som må fungere sammen før bygget kan tas i bruk og trekker frem dørene som et godt eksempel: - Dørene har en sentral rolle i denne prosessen, da dette inkluderer både låsebeslag og avanserte adgangskontroller. Blant annet får hver beboer et “smykke”, som kan fungere på forskjellige måter ut ifra den enkeltes funksjonsevne når det gjelder hvilke dører som skal åpnes og hvor personen befinner seg. Dette krever at flere elementer samkjøres og sender signaler til sentraldriftsanlegget.  

Godt samarbeid gjennom hele prosjektet

Det nye sykehjemmet er planlagt ferdig i løpet av våren 2024. Over sommeren vil Sykehjemsetaten teste bygget før beboere flytter inn 3. kvartal 2024.

- Det er veldig spennende å være med på dette prosjektet. Jeg er stolt av hva Advansia har klart å gjennomføre og det svært gode samarbeidet vi har hatt mellom byggelederne, med Veidekke og ikke minst vår kunde Oslobygg, avslutter Tuv.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Vibeke Skaiaa
Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa