Sikkerhetsrådgivning

Hvordan ivaretar CIM verktøyet beredskap og krisehåndtering?

Navn: Joachim Lilleøen
Utdannelse
: Politihøgskolen
Tidligere roller og arbeidssteder
: Oslo politidistrikt, herunder operasjonssentralen i Oslo politiet, og Politidirektoratet
Brenner for
: Å forenkle risiko-, sikkerhet- og beredskapsløsninger for alle plattformer til alle nivåer i en virksomhet 

Hvem har egentlig mandat og beslutningsmyndighet i en krise? Hva skal toppledergruppen informeres om, og hvilken rolle skal de spille i en krisehåndtering? Dette er noen av spørsmålene Crisis Information Management (CIM) verktøyet kan gi svar på dersom selskapet ditt plutselig står midt i en krisesituasjon. Joachim fra Advansia har bistått mange selskaper med å implementere verktøyet. Hvordan mener han CIM kan understøtte informasjonsflyten i et selskap?

Joachim har de siste 10 årene jobbet som konsulent og rådgiver innen risiko-, sikkerhet- og beredskap. Før han ble sikkerhetsrådgiver i Advansia jobbet han 20 år i politiet. – Interessen for kommando, kommunikasjon og informasjonssystemer kom gradvis i løpet av tiden på operasjonssentralen i Oslo politiet, sier han. I politiet var han både med på å innføre nødnettet, og å utvikle operasjonssentralløsninger.

For tiden jobber Joachim med 5-7 prosjekter, som spenner fra å utvikle konfigurasjoner i styringssystemer, til å bistå selskaper med beslutningsprosesser. Kjernen i arbeidet er å bistå kunder med å etablere digitale samarbeidsplattformer. – Det mest spennende er å utvikle nye konsepter og være i direkte samhandling med brukermiljøer, sier han. I den forbindelse fremhever Joachim muligheten til å bistå kunder med å forenkle risiko-, sikkerhet- og beredskapsløsninger for alle plattformer på alle nivåer i selskapet. Med årene har han fått lov til å se mange virksomheter i kortene på sikkerhets- og beredskapsområdet. Drømmen er å få alle disse områdene til å samhandle effektivt. 

Effektivisere informasjonsflyten 

Et av samarbeidsverktøyene Joachim jobber mye med er CIM. – CIM er en webbasert applikasjon som ble utviklet i Norge på 2000-tallet, da man så behovet for å effektivisere krisehåndteringen og få en notoritet i håndteringen, sier Joachim.  

CIM bidrar til å effektivisere informasjonsflyten i selskaper, både horisontalt og vertikalt. Verktøyet gir ledere innsikt i det som skjer i egen organisasjon, og gir oversikt over situasjonsbildet og vurderingene som blir gjort i en krise. Ifølge Joachim brukes CIM primært til å understøtte selskaper i arbeidet med analyser, beredskapsplaner og krisehåndtering. – Men det er i tillegg et system som støtter mange selskaper med den daglige driften med eksempelvis vaktlogger og vaktjournaler, sier han. Av den grunn beskrives CIM verktøyet som et helhetlig styringssystem. Det bidrar både til å redusere konsekvensene av en krise, samtidig som det brukes for å forebygge at uønskede hendelser skal inntreffe.

Joachim og kollegaene i Advansia jobber mye med risiko- og sårbarhetsanalyser og sikringsrisikoanalyser. CIM gjør det enklere å få oversikt, i tillegg til at det gir innsikt i hva som må gjøres for å redusere sannsynligheten for at noe uønsket skal inntreffe. – Det er aldri hyggelig å svartmale situasjonen for en kunde, men det er viktig å kunne lage en arbeidsliste på hva du skal gjøre dersom det verste inntreffer, sier Joachim. 

Definerer skadepotensialet 

Men hvordan kan CIM brukes for å ivareta beredskap og krisehåndtering i et selskap? – CIM gjør at man kommer tidlig inn i en krisehåndtering, mens handlingsrommet fortsatt er stort. Det gjør at ledere tidlig kan gjøre vurderinger og tiltak som bidrar til at selskapet kommer «fram i skoa», sier Joachim. 

Han bistår ofte selskaper med å definere tydelige verdier, og sikrer at disse ivaretas i en krise. Joachim trekker frem samfunnsoppdrag, omdømme, liv og helse, materielle verdier, leveranser, personvern og informasjonssikkerhet som eksempler på verdier. – CIM kan hjelpe med å definere skadepotensialet på verdiene, og iverksette tiltak for å redusere disse konsekvensene, understreker han. 

Samtidig fremhever Joachim at en av oppgavene i en krisehåndtering er å ta vare på ansatte og pårørende. Dette har CIM en løsning for. Seksjonen sikkerhetsrådgiving i Advansia bistår kunder med å få på plass rutiner, planverk og øve de i ansatt- og pårørendehåndtering. 

Få gode råd og hør mer på Joachim i samtale med lederen for sikkerhetsseksjonen i Advansia Jack Fischer Eriksen:
Hør alle episoder i denne serien: