Oslobygg KF rehabiliterer Hartvig Nissens, bedre kjent som SKAM-skolen

-Dette er jo skolen som for de aller fleste er kjent som SKAM skolen. Ikke bare er den kjent i nærmiljøet, men også nasjonalt og internasjonalt vet de aller fleste godt hvilken skole dette er, sier Lars T. Brekke fra Advansia. Som du sikker skjønner refererer Lars til Hartvig Nissen videregående skole som ligger i sentrum av Oslo. Oslobygg KF i Oslo kommune gjør nå en omfattende oppgradering og utvidelse av skolen for at den skal bli mer moderne og kunne ta imot flere elever.   

Hartvig Nissen videregående skole har holdt til på Frogner i Oslo siden slutten av 1800-tallet. Når skolen nå skal totalrehabiliteres innebærer dette at de tre eksisterende byggene på tomten rehabiliteres, i tillegg til at det skal bygges to nye bygg. 

-Dette er et komplekst og stort prosjekt midt i Oslo sentrum. Det er ikke ofte du får jobbe på et så stort prosjekt så sentralt i hovedstaden, som både inkluderer nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg, sier Lars. 

Utvidelsen vil øke elevmassen på skolen

De tre byggene som skal rehabiliteres er kategorisert som verneverdige bygg. Dette er en utfordring i seg selv. I tillegg skal de to nye byggene, på totalt 3.600 m2, ha passivhusstandard, som vil si at konstruksjonen skal gi lavere energibehov enn dagens standard.

Ett av de nye byggene skal bli et dramabygg med blant annet ramasaler og kantine, mens det også skal bygges et gymnastikkbygg under skolegården med to gymsaler, garderobe og teknisk rom. – Rehabiliteringen vil bidra til at skolen kan utvides med omtrent 90 elevplasser, sier Lars.

Stor verdi for nærmiljøet

Dette er imidlertid ikke kun et prosjekt som skaper verdi for skolens elever og ansatte. 

-Det som er fint med prosjektet er at det skaper verdier for både skolen og nærområdet. For det første har eksisterende Hartvig Nissen vært på et minimumsnivå når det kommer til lokaler over lengere tid. Nå får elevene og de ansatte en skole som er teknisk mye bedre, med et godt innemiljø som skal bidra til økt læring. For det andre får også nærmiljøet et nytt uteområde.

Skolegården på Hartvig Nissen skal nemlig oppgraderes til et nytt byrom som binder skolebyggene sammen. President Harbitz gate skal stenges og blir en del av skolegården. 

– Skolen vil altså få et flott og helhetlig uteområde som kan brukes av hele nærmiljøet. 

Et krevende, men gøy prosjekt

Advansia er aktivt involvert i prosjektet og har ansvaret for byggeledelsen i forbindelse med rehabiliteringen. – Vi er tre personer fra Advansia som jobber på prosjektet. To av oss jobber med byggeledelse, mens den siste jobber som koordinator utførende (KU).  

Selv om Lars viser til at dette både er et krevende og omfattende prosjekt, synes han det også er gøy. – Dette er et typisk drømmeprosjekt som inneholder alt. Her jobber vi både i en samspillsentreprise og er inne på en rekke fag. Det gjør det både krevende, men gøy.

Skolen er planlagt ferdigstilt våren 2025.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ledige stillinger