Gunnar J. Laastad

‍I Advansia er Gunnar ansvarlig for å holde prosjekter i gang, løse tekniske problemer og kommunisere med andre team. Arbeidshverdagen er variert, og han setter pris på muligheten til å jobbe på store og komplekse prosjekter som karbonfangstprosjektet på Norcem i Brevik. 

Gunnar er gift, har to voksne barn og jobber som Engineering Manager i Advansia. Han har en master i Marint maskineri fra NTNU, og begynte å jobbe i selskapet i 2017. – Jeg har tidligere jobbet med utvikling, salg, produksjon og leveranse av skipsutstyr og komplette prosessanlegg. Da jeg begynte i Advansia var det første gang jeg satt som rådgiver på byggherresiden, sier Gunnar. 

- For min del er det beste med å jobbe i Advansia tilgang på store og komplekse prosjekter, og det er grunnen til at jeg begynte i selskapet i 2017, fortsetter han.  

Det å ha erfaring fra å være leverandør av teknisk utstyr og løsninger mener Gunnar er svært relevant i forhold til jobben i Advansia. – Det er verdifullt å ha en bredde i tidligere erfaring, da særlig i forbindelse med at vi nå bygger et stort og relativt omfattende prosessanlegg hos Norcem i Brevik, sier han.   

Ett spennende bærekraftprosjekt i norsk industri  

Gunnar jobber på det som beskrives som et av de mest spennende bærekraftprosjektene i norsk industri for øyeblikket. Prosjektet er realiseringen av verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst hos Norcem Brevik. Det er estimert at prosjektet vil redusere Norges totale CO2 utslipp med ca. 1%, og fange ca. 50% av Norcems egne utslipp. I praksis betyr det at 400 000 tonn CO2 skal fanges fra røykgasspipene i Brevik pr. år.  

– Advansia har vært med i prosjektet hos Norcem siden 2017 med forskjellige roller i prosjektets faser, og for øyeblikket er vi to i prosjektets ledergruppe.  

Selv har han ansvar for å tilrettelegge og styre aktiviteter for detaljprosjekteringen hos EPC kontraktørene.  

 

For mer informasjon, ta kontakt med: