Grunnsteinen lagt for Norsk havteknologisenter

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la ned grunnstenen i selskap med byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef og NTNU-rektor Anne Borg. Foto: Vegard Mahle Aas/Statsbygg

Norsk havteknologisenter vil spille en viktig rolle i verdiskapningen innenfor havnæringene og den grønne omstillingen. I slutten av august ble grunnsteinen lagt og med det markerte Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran at byggeprosjektet er godt i gang.

Norsk havteknologisenter vil bli et løft innenfor maritim forskning og utdanning og skal bidra til en bærekraftig utvikling av havnæringene.

– Dette er et unikt byggeprosjekt som skal forsterke Norges posisjon som ledende havnasjon. Her bygger og utvikler vi laboratorier med høyspesialisert utstyr i tett samarbeid med NTNU og Sintef, men også med våre entreprenører og nasjonale og internasjonale leverandører, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg i en pressemelding fra Statsbygg.

- Det er et privilegium å være med på et av Norges mest ambisiøse og banebrytende byggeprosjekt. Denne muligheten får man bare én gang per generasjon, sier Viktor Wollan, som er oppdragsleder for Advansia på Norsk havteknologisenter.

Viktor Wollan, oppdragsleder for Advansia på Norsk Havteknologisenter

Bistår på tvers av fagområder

Til sammen bistår Advansia med kompetanse innen prosjektledelse, systematisk ferdigstillelse og fremdriftsplanlegging, byggeplasslogistikk, prosjekt- og dokumentstyring, samt innkjøp og juridiske tjenester. I tillegg er også Advansia byggesaksrådgiver og ansvarlig søker for prosjektet og har også vært planprosjektleder for reguleringsplanen.

- Med et så stort og komplekst prosjekt som Norsk Havteknologisenter, er det viktig å dra nytte av den brede kompetansen som finnes i Advansia og å samarbeide på tvers av prosjektkontorene i Oslo og Trondheim, forteller Viktor.

Foto: Statsbygg

Fremtiden for havromsteknologi

Norsk havteknologisenter vil bestå av flere bygg på Tyholt med spesialiserte laboratorier med avansert brukerutstyr, kontorbygg og undervisningslokaler for SINTEF Ocean og NTNU. Dette inkluderer blant annet våte og tørre laboratorier, komplekst teknisk brukerutstyr, verksted, undervisningslokaler, kontor og møtelokaler. I tillegg til selve senteret er det planlagt teststasjoner i havet, både rundt øyene Hitra og Frøya, samt utenfor Ålesund og Trondheim.

Senteret har som mål å bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning, og vil fungere som det nye nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 10,2 milliarder kroner og er planlagt å være ferdigstilt i løpet av 2028.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ledige stillinger