Geir Haugan

– Jeg er fremdeles søkende etter utvikling og det å lære nye ting. Samtidig høster jeg nå av min lange erfaring, sier Geir. Han er seniorrådgiver i Advansia og motiveres av utfordringer og muligheten til å være med i prosjekter fra en tidlig fase. Bli bedre kjent med Geir og prosjektene han jobber på i denne artikkelen! 

Geir Haugan er 62 år, og født og oppvokst i Seljord i Telemark. Når han ikke er på jobb, drar han ofte hjem til Telemark. – Jeg har nemlig skogeiendom i Telemark som jeg pusler med på fritiden. Her er det mange hus å holde orden på, forklarer Geir. Han viser også til at fritiden brukes på friluftsliv: – Jeg er veldig interessert i å være ute i naturen både sommer og vinter, kanskje spesielt på vinterhalvåret. Mye av tiden brukes derfor utendørs.  

En spennende arbeidshverdag med varierte aktiviteter og prosjekter 

Geir har jobbet som prosjektleder i Advansia i litt over tre år. Her jobber han med en rekke forskjellige prosjekter for blant annet Lillestrøm kommune. – Eksempelvis jobber jeg med en total rehabilitering av Volla skole, som skal ferdigstilles i 2024. Jeg er også involvert i ombyggingen av Sørum sykehjem som skal bli til omsorgsleiligheter. Dette prosjektet skal nå settes ut på anbud, med ferdigstillelse sommeren 2023, sier Geir. Han viser videre til at han er engasjert som prosjektleder for en OPS-konkurranse for Sykehjemsetaten i Oslo.  

- Samlet sett gjør disse prosjektene hverdagen spennende og utfordrende. Det er mye varierte aktiviteter, og prosjektene jeg jobber på er alle i forskjellige faser, forklarer han.  

Muligheten til å bidra til å få til gode prosjekter  

På jobb motiveres Geir av utfordringer og muligheten til å være med i prosjekter fra en tidlig fase. – Personlig synes jeg tidligfasen er den mest spennende fasen fordi det er her man virkelig kan være med å påvirke, sier han. Geir trekker frem at han også motiveres av å kunne få til gode prosjekter: – Også synes jeg det er morsomt å bidra der hvor du kan se konkret resultater.  

I tillegg til å være prosjektleder i Advansia er Geir også involvert i selskapets mentorordning som mentor. Muligheten til å være mentor er motiverende, og gir muligheten til å bruke andre sider ved seg selv enn som prosjektleder. – Jeg synes det er gøy å se at yngre kollegaer utvikler seg i rollen som rådgiver. Det er også givende å kunne bidra inn med egen erfaring. Mentorordningen oppleves derfor både berikende og meningsfylt, forteller Geir.  

Geir Haugan sammen med sin mentee Sølvi Daniloff.

Tre kjappe om Geir og det å jobbe i Advansia

Hva er ditt neste drømmeprosjekt? 

Mitt neste drømmeprosjekt er å få mulighet til å jobbe på et større prosjekt som går over flere år. Langvarige prosjekter hvor jeg kan være med i et større team inspirerer og motiverer meg. Samtidig vil jeg legge til at variasjon er viktig for meg.  

Hva har vært mest nyttig for deg som mentor i mentorordningen? 

For meg har det både vært spennende og gøy å kunne gi veiledning og utfordre yngre kollegaer (mentees) på det de mener er de beste løsningene. Mentorordningen har også gitt meg faglig utvikling. Mentorordningen er derfor ikke bare nyttig for menteen i form av utvikling av kunnskap og kompetanse, jeg har lærer også mer både menneskelig og faglig. 

Har du noen råd til unge kollegaer som ønsker utvikling?  

Alltid være nysgjerrig, og stille spørsmål! Samtidig anbefaler jeg unge til å prøve ut ulike roller, for å finne ut hva man liker best å jobbe med. Når du får muligheten, søk også kunnskap hos andre rundt deg, og observer hva andre gjør. Det ligger mye læring i dette.  

For mer informasjon, ta kontakt med: