Fasilitetsstyring i et bærekraftperspektiv

- Gode fasilitetstenester, god arealforvalting og godt vedlikehald sparer store kostnader, sikrar at bygga våre kan brukast lenger, og at brukarane i bygga blir meir fornøgde, sier Gunda Djupvik som jobber med Facility Management i Advansia.

Men hva er egentlig Facility Management (FM), og hva betyr det for byggene? Facility Management er overalt. Det handler om styring og drift av bygninger, eiendommer og tilhørende tjenester. Dette involverer et bredt spekter av oppgaver som renhold, avfallshåndtering, vedlikehold av uteområde, inneklima, energiforvaltning, sikkerhet og servicetjenester for de som bruker byggene.

- Når FM fungerer merkar du den ikkje. Alt berre går som det skal. God fasilitetsstyring er nøye avstemt med kjerneverksemda til føretaket ein leverer tenester til, og skal understøtte den på best mogeleg måte. Den vanlegaste utfordringa er at kjerneverksemda ikkje interesserer seg for FM-organisasjonen, og ikkje ser verdien av FM-arbeidet før det blir trøbbel, forteller Gunda.

Gunda Djupvik

Nasjonal ekspert på Facility Management

Gunda er for tiden en del av den internasjonale standardiseringskomitéen ISO TC 267, som har ansvaret for fasilitetsstyring og vedlikehold. Her er hun av de nasjonale ekspertene fra Norge. Panelet jobber for å utvikle standarder på området framover.

I forbindelse med dette arbeidet deltok Gunda på den internasjonale konferansen «Facility Management and Maintenance 2023» ved NTNU i Trondheim. Konferansens tema var Facility Management og standarder i en bærekraftig verden. Her møttes eksperter fra hele verden for å dele den siste utviklingen innenfor fasilitetsstyring, samt styrke relasjonene mellom forskning og standardisering for en mer bærekraftig og digital fremtid.

Gunda mener det er viktig å diskutere fasilitetsstyring i et bærekraftperspektiv: - Når vi snakkar om berekraft er fasilitetsstyring og vedlikehald eit område som verkeleg kan påvirke både ressursbruk og livssykluskostnader for bygg. Vi må finne måtar å redusere ressursforbruket vårt på, bruke energien effektivt og skape betre bygningar, sier hun.

Fra venstre: Jialiang Lawrence Luo, Fu Huiqing, Gunda Djupvik, Xiaolu Zhang og Xu Lei Suzhou

Jobber med gjenbruk av inventar på det nye Regjeringskvartalet

Et eksempel er det nye Regjeringskvartalet, hvor Gunda er med på å kartlegge mulighetene for gjenbruk av inventar.

- Dei store utfordringane vi står overfor er først og fremst å få til gjenbruk av inventar på ein eller annan måte. Vi gjer først ei kartlegging, der vi får gjennomgått departementslokala til departementa som skal inn i byggetrinn 1, slik at vi iallfall veit kva dei har av inventar i dag. Først då kan vi ta stilling til om vi kan få til gjenbruk. Kor mykje gjenbruk vi får til avgjer jo også kor mykje vi skal kjøpe inn, så det er mange ting som heng saman. Det er eit veldig spennande arbeid, sier Gunda.

Gøyere å være den kreative blant de streite

Gunda er utdannet jurist og jobbet innen flere fagområder. Hun startet yrkeskarrieren sin i musikkbransjen, hvor hun jobbet med opphavsrett.

- Eg interesserte meg veldig for det rettsområdet, så det var ein naturleg  plass å starte for meg. Etter ti år i musikkbransjen gjekk eg over til innkjøpsområdet, først som leverandør, og så som kontraktsforvaltar og innkjøpsjurist. Eg fann ut at det var gøyare å vere den kreative blant dei streite enn å vere den streite blant dei kreative. Det bytet har eg ikkje angra på, avslutter hun.

For mer informasjon, ta kontakt med: