Et samlingssted for unge kunstnere

Bildet: Halvor Midttømme, prosjektleder i Advansia

Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) beskrives som Trondheims nye arena for kunst og kultur. Bygget ble offisielt åpnet av dronning Sonja i november i fjor, og ambisjonen er at galleriet skal være et møtested for både etablerte og mindre etablerte kunstnere. Advansia har bistått med prosjektledelse i byggingen av det nye kunstsenteret, som er initiert og finansiert av billedkunstneren Kjell Erik Killi-Olsen.  

Killi-Olsen kjøpte Kjøpmannsgata 36/38 i 2017, med en visjon om å skape et nytt møtested for kunst og kultur i byen. Da han kjøpte tomten var det derfor med en ambisjon om å bygge et kunstsenter som skulle skape liv og røre i byens historiske sentrum. Samtidig skulle det være et samlingssted for unge kunstnere. 

Utstillinger, scene, serveringssted og kunstsamling

Kjøpmannsgata Ung Kunst består i dag av både utstillingsareal for billedkunst, områder for konserter og sceneoppsetninger, serveringssted og verksteder. K-U-K driftes med egne midler, gjennom salg av kunst, utleie av lokaler, privat kapital og Killi-Olsens øvrige virksomhet. Det er han som er drivkraften bak prosjektet, og har gjennom sine prioriteringer sikret videre drift den dagen han ikke er til stede selv. Galleriet skal ikke være avhengig av offentlige bevilgninger.  

Gubalari Restaurant i 1. etg.

Sammen med en samling på nærmere 1000 kunstverk er Kjøpmannsgata Ung Kunst Kjell Eriks gave til hjembyen. Bygget og samlingen beskrives som en unik gave, i både nasjonal og internasjonal sammenheng, til Trondheim, kunsten og folket.

Lærerikt og inspirerende prosjekt 

- Det har vært utrolig morsomt, lærerikt og inspirerende å få være prosjektleder for dette prosjektet, sier Halvor Midttømme fra Advansia. Han viser blant annet til at hovedgalleriet i kunstsenteret er bygget med bakgrunn i en visjon om at Kjell Erik kan låne Mona Lisa, og ha bildet utstilt i rommet. – Hovedgalleriet ivaretar dermed alle krav i forhold til klima og sikkerhet, forteller han.

Fasade på det nye bygget

På grunn av eiendommens historiske beliggenhet har også Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning foretatt omfattende utgravinger. – Det vi vet er at bygget på tomta ble oppført etter den store bybrannen i Trondheim i 1841. Under huset finnes det også en hvelvkjeller som er mer enn 300 år gammel, sier Midttømme.

Farge, form og de små detaljene

Selv om prosjektet har vært lærerikt, har Midttømme og resten av teamet også stått ovenfor noen utfordringer underveis. – Kjell Erik har vært svært opptatt av utformingen av bygget, både i forhold til farge, form og de små detaljene Det har vært viktig for oss å imøtekomme disse ønskene selv om ikke alle løsningene har vært rett fram. Resultatet er et unikt og utrolig stilrent bygg som jeg er veldig stolt av å ha vært med på å utvikle, sier Midttømme. 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Vi ser etter nye kollegaer i Trondheim