Campus Kristiansund er et viktig byutviklingsprosjekt i hjertet av byen

7. februar i år la statsminister Jonas Gahr Støre ned grunnsteinen for første byggetrinn av det som beskrives som Kristiansunds nye storstue, nemlig Campus Kristiansund. Byggingen av den nye campusen skal bidra til å etablere et felles miljø for forskning, innovasjon og utdanning på Nordmøre. – Dette prosjektet er alfa omega for å få til den bylivsøkningen som Kristiansund har jobbet for i mange år, sier Maren Aabak i Advansia.

Maren er prosjektleder på utbyggingen av Campus Kristiansund. Som prosjektleder representerer hun byggherre på byggeplassen, og sørger for at deres interesser blir ivaretatt.  

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har prosjektansvaret for utbyggingen og driver utviklingsprosjektet i tett samarbeid med høgskole, fagskole, forsknings- og innovasjonsmiljøet i regionen, Kristiansund kommune og aktører i næringslivet.

- At så mange aktører er involvert, gjør prosjektet både utfordrende og givende. For selv om det er mange aktører involvert, er det også mange dyktige personer som jobber godt sammen og bidrar med sine perspektiv. Det gjør at vi skaper et godt resultat, sier Maren.

Maren Aabak, prosjektleder i Advansia

En viktig del av byutviklingen  

Campus Kristiansund er et unikt løft for hele regionen, som vil gi muligheter for å koble næringsliv, utdanning og forskning. Campusen bygges i Kristiansund sentrum, og vil bestå av høyskoletilbud, fagskole, kompetanseklinikk for den offentlige tannhelsetjenesten, vekstmiljø for næringslivet og forskningsmiljø.

– Den nye campusen innebærer at over 500 arbeidsplasser der flere blir flyttet fra desentraliserte områder i kommunen og inn til sentrum. Campusen er derfor også en viktig del av byutviklingen i sentrum, hvor uteromsanlegget vil ha store ringvirkninger for sentrum i Kristiansund, forteller Maren.

17.000 kvadratmeter skal være klart i 2024

Selv om Gahr Støre la ned grunnstenen i februar, startet byggingen allerede i løpet av sommeren 2022. – Vi har frem til nå ført opp to av seks etasjer i det første bygget. Samtidig er vi snart ved sluttprosjekteringen av hele campusen, sier Maren og viser til at første byggetrinn med 17.000 kvadratmeter skal være klart allerede i slutten av 2024.

Campus Kristiansund blir også et av de mest miljøvennlige byggene i regionen.  Bygget oppføres i massivtre, og har ambisjoner om å oppnå Breeam Excellent med energiklasse A og lavt Co2-fotavtrykk. Campuset blir bygget midt i sentrum av Kristiansund og inkluderer etablering av et nytt bytorg og er i direkte tilknytning til kollektivterminal og gang- og sykkeltraseer i byens stamnetthavn.  

– Personlig brenner jeg for byutvikling, transport, miljø og bærekraftig utvikling så dette er det perfekte oppdraget for meg! Her får jeg jobbe med alle disse elementene på samme prosjekt, avslutter hun.  

For mer informasjon, ta kontakt med: