Byggesaksrådgivning gir trygghet og oversikt gjennom byggeprosjektet

– For mange oppleves det som en trygghet å ha en byggesaksrådgiver og ansvarlig søker som jobber for at byggeprosjektet når alle krav fra lokale og nasjonale myndigheter, sier Morten Svarstad. Han og kollegaer i Advansia sikrer at byggesakprosjektet klarer å navigere mellom krav, reguleringer og prosesser, og kommer trygt i havn.

Byggesaksrådgivning er et bredt fagfelt som overordnet handler om å være ansvarlig søker i et byggeprosjekt. I tillegg til dette bistår Advansia kunder bredere med blant annet å legge opp strategier for byggesaker, og identifisere på hvilken måte en byggesaksprosess løses på best mulig måte.

Morten Svarstad, Advokat og seniørrådgiver i Advansia

Et bindeledd mellom parter og respektive myndigheter

Advansia har et eget team som utelukkende jobber med byggesaksrådgivning. Disse bistår i tidligfasen av både enkle og komplekse byggeprosjekter. Formålet med rådgivningen er å sikre at prosjekter kommer trygt i havn mellom alle krav og prosesser på veien.

– Våre rådgivere er bindeleddet mellom alle partene og de respektive myndighetene gjennom hele prosjektet. Dette kan eksempelvis gjelde avklaringer opp mot Riksantikvaren, vegmyndighet, havnemyndighet, Arbeidstilsynet m.fl.. For oss er det vanlig at byggherren gjerne har satt en dato for når bygget skal stå klart, og når potensielle leietakere eller eiere skal flytte inn. Da jobber vi ut fra dette tidspunktet og tilbake til dagens dato for å sikre at alle søknader og godkjenninger er i orden til nødvendig tid slik at dette ikke er et hinder for byggeprosessen, forteller Eirin Ødegaard som jobber med byggesaksrådgivning i Advansia.

Advansia jobber med en rekke private og offentlige kunder som de er i jevnlig kontakt for å få bistand i byggesaker.  

– De ser etter er rådgivere de kan ha tillit til, og som leverer fullstendige søknader på vegne av dem. Når vi håndterer byggesaksrådgivningen for prosjektet kan byggherren fokusere på selve byggeprosessen, sier Ødegaard.

Kostbart å ikke investere tid i byggesakprosessen

Det kan være kostbart å ikke investere tid i en byggesakprosess. Er man for sent ute med søknader om godkjenning, kan dette føre til forsinkelser for prosjektet. Det krever at man har god oversikt over hva man trenger å søke om til enhver tid og hvilke dokumenter som må foreligge.

– I Trondheim er det for eksempel krav ved bygging og graving i sentrum. Da må vi kontakte Riksantikvaren og få de nødvendige godkjenningene før gravearbeidet kan startes opp, sier Svarstad.

Foruten å holde orden på dokumenter og søknader, sørger Advansia sine byggesaksrådgivere også for at prosjektstyringen går som planlagt. Dette involverer blant annet å se at arkitekter tegner i tråd med reguleringsplanene.

Opptatt av å være oppdatert og gi gode råd

Advansia er opptatt av å være oppdatert på fagområdet og gi gode råd. Av den grunn tilbyr vi også frokostmøter, seminarer og foredrag til byggherrer og entreprenører med jevne mellomrom.

– Formålet med våre arrangementer er å gi innsikt i et fagområde som er svært bredt, og som stadig er i endring. Forskrifter og lover kan endres relativt ofte og da er det fornuftig å ha en som følger med på endringer og oppdatering, sier Svarstad.

Kontinuerlig læring

Byggesaksrådgiverne i Advansia er ikke bare involvert i prosjekter knyttet til boliger og kontorlokaler. For å utvide saksfeltet jobber de også med næring og industri, slik som biogass-anlegg. I tillegg bistår de kollegaer i AFRY på saker som omhandler vei, vann og avløp.

– Det er mange nye regler, reguleringer og krav som vi må lese oss opp på til de ulike feltene. Det betyr også at vi sitter på masse kunnskap, men må være faglig oppdatert hele tiden. Det er dette vi kan best, så vi følger nøye med i de prosjektene vi jobber på, avslutter Svarstad.

For mer informasjon, ta kontakt med: