Beyonder inngår kontrakt med Advansia og AFRY for pilotfabrikken

Beyonder har utviklet og patentert en bærekraftig batteriteknologi som har høyere effekt, rask lading, lang levetid og ikke minst økt sikkerhet. Advansia og AFRY har ansvar for prosjektledelse og prosjektering av pilotfabrikken.

Beyonder har utviklet og patentert en bærekraftig batteriteknologi som har høyere effekt, rask lading, lang levetid og ikke minst økt
sikkerhet. Advansia og AFRY har ansvar for prosjektledelse og prosjektering av pilotfabrikken.

Beyonder ble etablert i 2016 av gründer og CEO Svein Kvernstuen. Selskapet investerer nå sammen med Håkull Eiendom 750 MNOK i byggingen av en automatisert pilotfabrikk som skal stå ferdig på Forus i 2022.


Mer bærekraftige batterier med stor kapasitet

Beyonders battericeller består av en hybridløsning mellom tradisjonelle battericeller med høy lagringskapasitet, samt superkondensatorer med svært rask opp- og utladning og lang levetid. Treflis fra skogsindustrien brukes til å fremstille aktivt karbon, som gir et sikrere og mer kostnadseffektivt batteri med stor effekt, kort ladetid og lang holdbarhet. 

Svein Kvernstuen, CEO Beyonder

– Ved å benytte norsk treflis og silisium, samt å produsere med ren vannkraft, vil Beyonder kunne tilby betydelig mer miljøvennlige og bærekraftige batterier sammenlignet med konvensjonelle metoder, forteller Svein Kvernstuen, CEO Beyonder.


Batteriene er tryggere, trenger mindre kjøling, kan fullades på to minutter og lades opptil 100 000 ganger. Denne optimaliserte løsningen reduserer behovet for overdimensjonering og hyppig utskifting av batterier, og vil sette fart på det grønne skiftet ved å muliggjøre nye og effektive løsninger innenfor kritiske områder som strømnett- stabilisering, hurtigladeløsninger for elektriske biler og annet utsyr, samt elektrifisering av tunge kjøretøy.

Samarbeidspartnere med internasjonalt nettverk

– Samarbeidet med Advansia og AFRY er kjempeviktig for oss. Vi trenger partnere som har satt opp store, komplekse, internasjonale industribygninger tidligere. Advansia og AFRY har et stort internasjonalt nettverk, de har vært involvert i batterifabrikkbygging
tidligere og har ledende ekspertise på området, sier Kvernstuen.

Advansia og AFRY bidrar med spisskompetanse som også omfatter design og layout av
produksjonslinjen.

Dinah Laland, regionsjef i Advansia

– Jeg er stolt over at vi i Advansia og AFRY har fått tilliten til å lede og prosjektere utviklingen av pilotfabrikken. Vi vil gjøre det vi kan for å realisere det internasjonale potensialet som ligger i dette bærekraftige produktet, sier Dinah Laland, regionsjef i Advansia.

Kan bidra til vesentlig vekst og sysselsetting

Ambisjonen til Beyonder er å etablere fullskala fabrikk med flere parallelle fabrikklinjer i løpet av 2024.

– Hvis vi lykkes med dette vil det skape mer enn 600 nye arbeidsplasser i regionen, forteller Kvernstuen.

I tillegg kommer synergieffektene dette gir til underleverandører og samarbeidspartnere. Denne etableringen vil kreve kapasitet fra både entreprenører og tekniske leverandører, samt at både lokale og nasjonale utdanningsinstitusjoner tilpasser sitt studietilbud slik at behovet for kompetanse kan møtes.

– Vi har ikke gjort dette før, vi har ikke anledning til å feile og derfor trenger vi de beste samarbeidspartnerne som kan levere på både service, kvalitet og bærekraftsmålene, avslutter en engasjert Kvernstuen.

Advansia og AFRY bidrar her med å utføre en teknisk evaluering av aktuelle lokasjoner for fullskala produksjonen.

For mer informasjon, ta kontakt med: