Beredskapsundersøkelsen 2021 er publisert

Næringslivets Sikkerhetsråd produserer en rekke publikasjoner, som inneholder svært aktuelle opplysninger om sikkerhetstilstanden i norske private og offentlige virksomheter. I rekken av undersøkelser, lanseres det nå en ny undersøkelse – Beredskapsundersøkelsen 2021.

Næringslivets Sikkerhetsråd produserer en rekke publikasjoner, som inneholder svært aktuelle opplysninger om sikkerhetstilstanden i norske
private og offentlige virksomheter. I rekken av undersøkelser, lanseres det nå en ny undersøkelse – Beredskapsundersøkelsen 2021.

Næringslivets Sikkerhetsråd selv skriver i forordet til publikasjonen «Kunnskap om samfunnet og god situasjonsforståelse er viktige faktorer for godt, forebyggende sikkerhetsarbeid. Godt forebyggende sikkerhetsarbeid gir grunnlag for å håndtere store og små, ventede eller uventede hendelser. Slik styrkes beredskapen, altså vår evne til å beskytte verdier, virksomheter og samfunnet i en verden preget stadige utfordringer og større uforutsigbarhet.»

Advansia har vært bidragsyter til denne publikasjonen, fordi vi mener at det er viktig med god faktabasert kunnskap om sikkerhet og beredskap – for å bidra til et mer robust næringsliv og samfunn.

Vi setter stor pris på å få være en del av denne viktige undersøkelsen, og håper at mange virksomhetsledere tar seg tid til å analysere funnene – og ikke minst avstemme om egen virksomhet er god nok rustet til å møte fremtidens utfordringer og uforutsigbarhet, sier Jack Fischer Eriksen, seksjonsleder sikkerhetsrådgiving i Advansia.

Les Beredskapsundersøkelsen 2021 her