Arnold Askeland

- For meg personlig har det vært givende å være med på å utvikle, utforme og gjennomføre Sjøfrontprosjektet i Molde. Og som innbyggere i Molde har jeg og min familie også stor glede av resultatet, sier Arnold Askeland.

Sjøfrontprosjektet i Molde som beskrives som det største byutviklingsprosjektet i byen. XPRO (tidligere Hamsto), ble en del av Advansia i juni 2023, har vært prosjektleder for utbyggingen, og i nåværende fase av prosjektet, Sjøfronten 2, er Arnold byggherreombud.  

- Å være byggherreombud beskrives ofte som å være byggherrens høyre hånd i en totalentreprise. Byggherreombudet bistår blant annet med vurderinger, utredninger og kontrolloppgaver, forklarer Arnold.  

Siste byggetrinn i Sjøfrontprosjektet

Sjøfronten 2 er siste del av Sjøfrontprosjektet, og skal ferdigstilles sommeren 2023. Delprosjektet innebærer både byggingen av lekeområde, treningspark, badeamfi, samt utvidelse av kaiområde, etablering av barrierestein langs kaipromenaden og nytt støpt dekke for å sikre økt bæreevne med tanke på vedlikehold og havstigning.  

Motiveres av å jobbe med flinke kollegaer  

På jobb motiveres Arnold av å samarbeide med hyggelige og flinke kolleger: – Jeg synes det er utrolig gøy å få bidra i utviklingen og gjennomføringen av samfunnsnyttige prosjekter for offentlige og private byggherrer.  

Han trekker blant annet frem Sjøfrontprosjektet som særlig spennende. Prosjektet har som mål å aktivisere sjøfronten for å gjøre den mer tilgjengelig for innbyggerne i Molde.

– Sjøfronten bidrar til å åpne opp Molde sentrum mot både fjorden og fjellene. Byen er heldig som får en sammenhengende havnepromenade.

En handy familiemann som vier mye tid til barnebarna  

Privat beskriver Arnold seg som en familiemann, som bruker mye av fritiden på barnebarna: – Jeg er helt klart en familiemann som nå er i en fase i livet hvor mye av fritiden min vies til barnebarn som er i førskolealder. De er alle til stor glede i hverdagen.  

Samtidig beskriver han seg selv som en «handy man» som liker å ha utfordringer med hus og hytte.  

– Utover dette er jeg veldig sosial av meg og pleier å ha god kontakt med nære venner som jeg har kjent gjennom mesteparten av livet. Jeg bruker også en del tid på trening, og er veldig glad i å bruke naturen på både sommeren og vinteren.  

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ledige stillinger