Pressemelding

Arne Roald Larssen blir ny regionssjef for Advansia i Nord-Norge

Regionskontoret ble etablert i januar i år og nå skal Larssen lede selskapets satsning i nord. Advansia har allerede en rekke, spennende oppdrag i regionen, med blant annet prosjektledelse av Bodø Storstue med Bodø/Glimt og utvikling av den nye flyplassen i Bodø i regi av Avinor.

– Jeg ser frem til å ta fatt på denne spennende lederrollen i en tid med optimisme i nord, men også utfordringer i samfunnet for øvrig. Dette åpner opp for innovasjon og nytenkning innen en rekke felt, som vi i Advansia skal bidra med å løse, sier Larssen.

Han kommer fra stillingen som konserndirektør for anlegg i Mesta AS. Han har også mange års erfaring som regiondirektør og en periode som konstituert administrerende direktør for samme selskap. Arne Roald er utdannet fra Krigsskolen og har jobbet i Hæren som troppsjef og kompanisjef. Utover dette har han vært stasjonssjef i Braathens ASA på Bodø Lufthavn og stasjonssjef i SAS på Værnes Lufthavn.

– Vi skal bygge opp et regionskontor med solid og bred rådgivningskompetanse med fokus på det grønne skiftet. Bodø og Nord-Norge står ovenfor store endringer, noe som vil føre til at en rekke aktører innen infrastruktur, bygg og anlegg vil ha behov for bistand, legger Larssen til.

Bygger et helhetlig tilbud

– Arne Roald er en leder med solid erfaring fra tidligere lederstillinger i Mesta. Han har bred erfaring med strategisk og operativ ledelse, og har god innsikt i det lokale markedet. Samtidig har han en sterk forståelse for det å være en del av et større selskap. Arne Roald er også en lagspiller som treffer oss på felles verdisyn og tanker rundt vekst og utviklingen i regionen. Vi gleder oss til å ha han med i satsingen, sier Ingvild Vikenes, direktør for strategi og forretningsdrift i Advansia.

Ingvild Vikenes, direktør for strategi og forretningsdrift i Advansia

Hun fremhever at Advansia går inn i markedet i Bodø og Nord-Norge med en sterk ambisjon om å tilby et helhetlig tjenestespekter til kunder. 

– Advansia sin kjernekompetanse er knyttet opp mot prosjektutvikling, prosjekt- og byggeledelse, men vi har også utviklet tjenestetilbud for strategisk rådgiving innen drift av realiserte bygg, sikkerhet, jus, organisasjonskultur og ledelse. Vi ønsker å knytte til oss et bredt nettverk av partnere i Nord, og invitere inn til å finne gode løsninger sammen med eksisterende lokale aktører. Slik tror vi at vi kan bidra til større verdiskaping, sier Vikenes.

Ser etter dyktige kollegaer

I oppstartfasen vil fokuset være på strategiutvikling og bygge laget. 

– Det vil være behov for å ansette nye dyktige kollegaer, både erfarne og unge. Av den grunn vil vi etter hvert lyse ut stillinger som prosjektleder og byggeleder innen både infrastruktur, bygg og anlegg. I tillegg vil vi søke dyktige rådgivere med kompetanse innen det grønne skiftet, bærekraft, energibesparing, ledelse, omstilling, kvalitet og HMS, avslutter Larssen. 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Inger Sund, kommunikasjonssjef i AFRY
46 81 69 54

For mer informasjon, ta kontakt med: