Arbeidet er i gang med ny idrettshall i Spjelkavik

–Dette er et prosjekt med stor betydning for lokalmiljøet, sier Trond Rotevatn fra Advansia. Han er for tiden byggeleder for Spjelkavik Arena i Ålesund kommune. Hallen skal bli en møteplass for en rekke sportsaktiviteter i området, og skal blant annet inneholde idrettshall, arealer for kampsport, utholdenhet og styrke.

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har vedtatt utbyggingen av Spjelkavik Arena. Fortiden pågår grunnentreprisen, og grunnarbeidet er straks ferdig. I tillegg er det akkurat hentet inn et tilbud på en totalentreprise på hallen.  

Grensesnittet mellom prosjektering og utførelse

–Spjelkavik Arena skal inneholde en idrettshall med håndballflate, aktivitetsareal for kampsport, utholdenhet og styrke. I tillegg vil hallen bestå av garderober, lager og tilhørende areal, sier Rotevatn.

Han har jobbet som sivilingeniør i Advansia i åtte år, og trives godt i rollen som byggeleder for Spjelkavik Arena. – Det jeg særlig synes er spennende er å fordype meg i grensesnittet mellom prosjektering og utførelse. I dette prosjektet får jeg brukt både prosjekteringserfaring og tidligere erfaring fra entreprenørsiden.

I Advansia jobber Rotevatn særlig med uavhengig kontroll (UK). UK handler om å gjennomføre kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Rotevatn har blant annet bistått med UK i forbindelse med utbyggingen av Regjeringskvartalet, Livsvitenskapsbygget og det nye Munchmuseet, i tillegg til at han jobber på en rammeavtale med Statsbygg.

En hall som skal brukes av mange aktører i nærområdet

– Spjelkavik Arena vil ha stor betydning for lokalmiljøet. Hallen skal brukes av Spjelkavik videregående skole, i tillegg til at Ålesund kommune, Ålesund Ju Jitsu Klubb og Ålesund Judoklubb skal være leietakere.  

Hallen skal både romme lokaler til kroppsøving og idrettsfag samt lokale til kampsport. – Idrettshallen skal ha gode idrettsfunksjonelle løsninger, både for breddeidrett og bruk til kroppsøving. Samtidig skal hallen også ivareta krav til topphåndball.

Rotevatn viser til at Spjelkavik Arena skal tilfredsstille arenakrav for elite og 1. divisjonsspill med publikumskapasitet på ca. 2000 personer.

– Minimumskravet til internasjonale kamper skal også ivaretas, men anlegget er ikke dimensjonert for internasjonale kamper.

Miljøhensyn er en sentral del av prosjektet

Spjelkavik Arena skal være et bærekraftig bygg knyttet til klima, energi og materialvalg. Ifølge Rotevatn skal 50 % av løst inventar være og utstyr være gjenbruk. Utover dette skal klimagassutslipp fra nye materialer i bygget reduseres med 20 % sammenlignet med referansebygget.

– Bygget skal også sertifiseres som BREEAM NOR «VERY GOOD». BREEAM NOR er Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer.

Etter planen skal hallen stå klar høsten 2024.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ledige stillinger