Anne-Britt Gundersen

For Anne-Britt er muligheten til å jobbe sammen med flinke kollegaer på spennende prosjekter noe av det hun liker best med jobben i Advansia. De siste årene har hun vært en del av prosjektet Nytt Sykehus i Drammen, som hun beskriver som både lærerikt og utfordrende. Bli bedre kjent med Anne-Britt, og hvordan det er å jobbe som prosjektleder i Advansia.

Anne-Britt Gundersen leder seksjon for Sykehus i Advansia, som består av ca. 45 medarbeidere. Hun er tydelig på at det er de gode kollegaene som motiverer henne på jobb. – Jeg gleder meg til å komme på jobb hver dag, og det er kollegaene mine som gjør utfordringer og komplekse oppgaver lettere å håndtere, understreker Anne-Britt. Hun viser til at det alltid er medarbeidere hun kan spørre om råd, og beskriver arbeidsmiljøet i Advansia som svært godt. Anne-Britt motiveres også av mulighetene til å påvirke og drive virksomheten framover. 

Fritiden brukes med barna i naturen og med venner  

Når Anne-Britt ikke er på jobb liker hun å være inne foran peisen eller ute i naturen, enten på sjøen, gå fotturer eller kjøre ski. Samtidig går mye av tiden til å finne på aktiviteter med de to sønnene hennes som er 8 og 10 år. Sosiale aktiviteter med venner står også høyt oppe på listen over ting hun liker å gjøre på fritiden. Men dette har det blitt altfor lite av det siste året! Jeg flyttet ut av Oslo for mange år siden og bor i suburbiadrømmen med frittgående høner i hagen, men takker aldri nei til et sosialt lag i byen. 

Anne-Britt Gundersen leder seksjon for Sykehus


Tre kjappe om Advansia som arbeidsplass

Hvilket prosjekt jobber du på nå? 

Jeg jobber for tiden som prosjektleder på Nytt Sykehus i Drammen. Dette er et stort og komplekst prosjekt med en kostandaramme på ca 10 Mrd. Jeg har jobbet på prosjektet i flere år. I utgangspunktet har jeg vært prosjektleder for prosjektering, men nå er jeg prosjektleder for innvendige arbeider. 

Hvorfor er dette et spennende prosjekt å jobbe på? 

Sykehusprosjekter er det mest spennende jeg kan tenke meg å jobbe med på grunn av dens kompleksitet og viktighet i samfunnet. For Nytt Sykehus i Drammen gjør størrelsen på prosjektet at det er spesielt utfordrende. Vi har i løpet av prosjektperioden måtte løse flere utfordringer med alt fra grunnforhold, fremdrift og spesielle løsninger inne i bygget.  

Selv om sykehusprosjekter som Nytt Sykehus Drammen er utfordrende, er noe av det beste med denne type prosjekter alle de flinke folka som jobber sammen hver dag. Vi har virkelig klart å bygge opp flott team.  

Hva er det beste med å jobbe i Advansia? 

For meg personlig er det beste med å jobbe i Advansia muligheten til å jobbe i team med flinke kollegaer. Som ansatt i selskapet får du tilgang til et enormt kompetansenettverk innen prosjektledelse. Samtidig får du jobbe på spennende prosjekter og utviklingsmulighetene er store. 

For mer informasjon, ta kontakt med: