Pressemelding

Advansia tildelt rammeavtale innen systematisk ferdigstillelse for Bane NOR SF

Som en del av rammeavtalen, skal Advansia bistå Bane NOR SF med ledelse og koordinering av systematisk ferdigstillelse i alle aspekter av prosjekter, fra strategi til gjennomføring. Målet er å sikre effektivitet, kvalitet og overholdelse av selskapets styringsdokumenter. Rammeavtalen gjelder alle Bane NOR sine selskaper.

Bane NOR SF er ansvarlig for driften, vedlikeholdet, planleggingen og utbyggingen av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.

- Vi ser frem til å bistå Bane NOR SF innen et fagområde som vi har bygget opp sterk kompetanse på. Rammeavtalen forsterker Advansia sin posisjon som en foretrukken aktør i bransjen innen systematisk ferdigstillelse og forplikter oss til å fortsette å forbedre og utvikle vår kompetanse på tvers av sektorer og fag, sier Bjørn Einar Aga, områdedirektør i Advansia.

Bjørn Einar Aga, områdedirektør i Advansia

Systematisk ferdigstillelse er en ledelsesstyrt strukturert prosess fra planlegging til overtakelse, som sikrer at et prosjekt oppfyller alle funksjonskrav innenfor gitte tids-, kostnads- og kvalitetskrav.

Advansia har hatt sentrale roller innen systematisk ferdigstillelse og ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) i flere av landets mest komplekse prosjekter som T2-prosjektet ved Oslo Lufthavn, nytt Nasjonalmuseum og Livsvitenskapsbygget.

- Vi har integrert systematisk ferdigstillelse i vår prosjektgjennomføring fra A til Å, og ikke bare som avsluttende tester. Vi legger stor vekt på erfaringsutveksling mellom prosjektene og har implementert dette i vår arbeidsprosess for å sikre en mer effektiv gjennomføring av prosjekter, sier Aga.

Advansia er en av fem tilbydere som har vunnet rammeavtalen, som har en varighet på to år med opsjoner for totalt seks år (6 x 1 år).

Foto: Bane NOR SF

For mer informasjon, ta kontakt med:

Bjørn Einar Aga
Bjørn Einar Aga
Områdedirektør
+47 92 29 95 72

Les mer om

Bjørn Einar Aga