Advansia styrker laget på akvakultur med tre seniorer

Akvakultur er en næring i rask utvikling og det bygges stadig større og mer moderne landbaserte anlegg i Norge. Det skaper også et økt behov i bransjen etter aktører med erfaring og kompetanse med prosjektledelse av store og komplekse prosjekter. Advansia, som er Norges ledende miljø innen prosjekt- og byggeledelse, styrker nå fagmiljøet innen akvakultur med tre nyansettelser.

Advansias fagmiljø innen akvakultur består av over 25 fageksperter med lang og bred erfaring fra oppdrettsnæringen og alle faser av prosjektgjennomføring ved landbaserte akvakulturanlegg.

- Vi opplever en økt etterspørsel etter profesjonell prosjektledelse i næringen og ønsker å bistå våre kunder med å ta erfaringsbaserte beslutninger i sine prosjekter. Det er også et behov for grundig risikokartlegging i tidligfase, noe som blir stadig viktigere ettersom næringen beveger mot mer kapitaltunge mega-anlegg med stort finansfokus og profesjonelle investorer, sier Peder Sollie, seksjonsleder for Akvakultur i Advansia.

Viktig med lokal tilstedeværelse

For å styrke fagmiljøet ytterligere og bygge videre på den lokale tilstedeværelsen ved regionskontorene har Advansia nylig ansatt Ole Aas Skålnes, Jonny Nikolaisen og Kennet Mæhlumsveen. Alle tre har lang erfaring fra sjømatnæringen og vil ha sentrale roller i den videre utviklingen av Advansias satsning innen akvakultur.

Ole Aas Skålnes

Ole Aas Skålnes går inn i stillingen som prosjekt- og byggeleder i Advansias seksjon for akvakultur i Oslo. Skålnes er utdannet sivilingeniør innen maskin, prosess- og produktutvikling og har lang erfaring fra næringen hvor han blant annet har jobbet som Integration Manager i Sterner AS og prosjektleder for Aquaculture Innovation AS.

Jonny Nikolaisen

Jonny Nikolaisen har mer enn 25 års erfaring med planlegging, design, prosjektledelse, opplæring, oppstart og drift av ulike typer akvakulturanlegg. Nikolaisen kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Akvaplan-niva og har tidligere vært daglig leder i fire oppdrettsselskap, samt bidratt til utviklingen av standarder og reguleringen innen akvakultur i inn- og utland. I Advansia går han i rollen som spesialrådgiver innen akvakultur og jobber fra Tromsø-kontoret.

Kennet Mæhlumsveen

Kennet Mæhlumsveen går inn i rollen som prosjektleder i Advansia i Trondheim. Han kommer fra stillingen som prosjektleder i Linq og har tidligere jobbet som seniorrådgiver innen miljø og miljøledelse i Multiconsult. Mæhlumsveen har med seg erfaring fra kommunalforvaltning med ansvar for arealplanlegging, forurensning, landbruksrådgivning, byggesak og ulovlighetsoppfølging, miljøoppfølging av store vindkraftprosjekter og prosjektleder akvakultur- og industriprosjekter i inn- og utland.

- Vi er glade for å ha fått med oss Ole, Jonny og Kennet på laget. De tar med seg verdifull erfaring og kompetanse, som både vi og våre kunder vil dra god nytte av. Sjømatnæringen i Norge er i stor grad forankret i lokale miljøer og det er viktig med lokal tilstedeværelse for å kunne bistå våre kunder på best mulig måte der de er, avslutter Sollie.

Bred erfaring fra store prosjekter

Advansia og selskapets medarbeidere har vært involvert i prosjektledelse av noen av akvakulturnæringens største landbaserte prosjekter som Salmon Evolution, Senja postsmolt, og Dåfjord postsmolt. I tillegg har Advansia erfaring fra noen av Norges største industrianlegg for etablerte aktører som Bama, Nortura og Tine, og også fra helsesektoren og kommunaltekniske prosessanlegg.

For mer informasjon, ta kontakt med: