Advansia skal bistå Statsbygg med campussamlingen på NTNU

NTNU er landets største universitet og har en sentral rolle innen forskning og verdiskapning i Norge. For å skape ytterligere verdier av tverrfaglig samarbeid, er det besluttet å samle flere av NTNUs fagmiljøer i Trondheim på Gløshaugen. I forbindelse med utbyggingen på Gløshaugen skal Advansia bistå Statsbygg med prosjektledelse og kalkulasjon.

NTNU sitt hovedsete ligger i Trondheim, og universitetets campuslokaler er i dag spredt utover flere lokasjoner i byen. Nå samlokaliseres flere av fagmiljøene som i dag holder til på Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene på Gløshaugen. Campussamlingen skal legge til rette for NTNUs mulighet til å drive fremtidsrettet forskning, utdanning- og innovasjonsvirksomhet med gode faglige og sosiale kvaliteter. Prosjektet er nå i gang med gjennomføringsfasen.

- Advansia har erfaring fra å lede flere av landets største og mest komplekse prosjekter. Vår rolle i Campussamlingen på NTNU vil være å bidra med prosjektledelse. Innen kalkyle vil vi bistå Statsbygg med å sikre effektiv ressursbruk, god planlegging og kontroll av kostnader i alle faser av prosjektet, sier Tonje Sæthre, avdelingsleder for Trondheim i Advansia.

Tonje Sæthre, avdelingsleder Trondheim, Advansia

Prosjektet består av en total bygningsmasse på ca. 90 000 kvm BTA og skal dimensjoneres for ca. 8 250 studenter og 1 300 ansatte. Utbyggingen blir gjennomført i syv delprosjekter. Advansia skal bistå Statsbygg med prosjektledelse i to av delprosjektene: Infrastruktur og landskap (P0) og Materialteknologi (P2).

Delprosjektet Infrastruktur og landskap omfatter arbeide knyttet til infrastruktur, som høyspenning, vann og avløp, fjernvarme, IT/signaler og overvann mm.

Illustrasjon: Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen

Delprosjektet Materialteknologi skal samle og relokalisere Institutt for materialteknologi til Gløshaugen. Nybygget skal huse både forskere, ansatte og studenter ved instituttet, i tillegg til industripartnere som utgjør en viktig del av fagmiljøet. Instituttet vil bestå av en stor andel spesialareal, samt felles læringsstrøk som undervisningsrom og studentarbeidsplasser.  

Advansias oppdrag innen kalkulasjon innebærer å være Statsbyggs faglige ressurs for kalkulasjon. Rollen er en del av PMO og prosjektkontoret og er en sentral ressurs for å utfordre entreprenørens kalkulasjon og sikre riktig målpris og fastpris i de ulike kontraktene.

Eirik Fjellheim, seksjonsleder analyse og bærekraft, Advansia

- Advansia har et sterkt fagmiljø innen kalkulasjon og analyser med bakgrunn fra prosjektering, entreprenør og byggherre og vi ser fram til å bistå Statsbygg med vår kompetanse inn i dette prosjektet, sier Eirik Fjellheim, seksjonsleder for analyse og bærekraft i Advansia.

Prosjekt campussamling ved NTNU i Trondheim skal etter planen være gjennomført og med alle bygg klare til full bruk i 2030.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Vibeke Skaiaa
Vibeke Skaiaa
Områdedirektør
+47 90 57 06 57

Les mer om

Vibeke Skaiaa

Hans Hagby
Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby