Advansia signerer Grønnvaskingsplakaten

– Et viktig steg for å bidra til et mer bærekraftig samfunn, sier Tor Hoel, direktør for infrastruktur og industri i Advansia.

Bærekraft er en fundamental del av Advansias forretningsstrategi, og en forutsetning for den helhetlige virksomheten til selskapet. Ambisjonen er å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling for enhver kunde. At Advansia nå signerer Grønnvaskingsplakaten underbygget denne ambisjonen. 

Grønnvasking handler kort fortalt om misledende markedsføring, hvor produkter eller bedrifter fremstiller seg selv som mer klima- og miljøvennlige enn de faktisk er. Grønnvaskingsplakaten skal i den sammenheng være en rettesnor og veileder for virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra til et raskere grønt skifte.

Over 100 virksomheter har signert plakaten

Grønnvaskingsplakaten ble lansert i juli 2020, og er utarbeidet av organisasjonen Skift – Næringslivets klimaledere, i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender. Advansia er nå én blant over 100 virksomhetene som hittil har signert plakaten. 

Ved å signere Grønnvaskingsplakaten forplikter Advansia seg til å innføre og etterleve reelle klimatiltak som gagner oss alle. Byggenæringen står for store deler av verdens klimagassutslipp – da her vi nødt til å ta grep. 

Vil ytterligere forsterke fokuset på bærekraft 

– Bærekraft står sterkt i Advansias strategi. Vi som firma har tatt et ansvar for? å bli mer bærekraftige, og vi ønsker at våre kunder skal ta mer bærekraftige valg. Av den grunn har vi signert Grønnvaskingsplakaten for å ytterligere forsterke vårt fokus på at de tiltakene vi gjør internt og i prosjekter faktisk bidrar til et mer bærekraftig samfunn, sier Tor Hoel, direktør for infrastruktur og industri i Advansia. 

Hoel viser til at Advansia ønsker å ha et helhetlig syn på bærekraft, og at Grønnvaskingsplakaten ivaretar alle de tre dimensjonene innen bærekraft: miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG).

– Grønnvaskingsplakaten vil bli en viktig rettesnor for oss i Advansia, og vi vil gjøre vårt ytterste for å følge de prinsippene som inngår i plakaten.

For mer informasjon, ta kontakt med: