Pressemelding

Advansia signerer avtale for Norsk havteknologisenter

Advansia har vunnet oppdraget for konsulentstøtte til Statsbyggs byggherreorganisasjon for utviklingen av Norsk havteknologisenter. Senteret posisjonerer seg som ett av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning og blir det nye nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi.

Norsk havteknologisenter blir viktig for verdiskapningen i og omstillingen av havnæringene lokalt, nasjonalt og globalt. Gjennom utvikling av kunnskap og teknologi skal senteret bidra til den grønne omstillingen av havnæringen og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon.

Norsk havteknologisenter skal etableres på Tyholt i Trondheim. I dag huser tomten Institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Oceans virksomhet. Deler av dagens anlegg skal rehabiliteres, mens det meste blir nybygg.

Illustrasjon: Snøhetta

Som en del av kontrakten skal Advansia levere en rekke tjenester og kompetanse innen prosjektledelse, inkludert innkjøpere, prosjektleder kvalitet, systematisk ferdigstillelse, ITB, FDVU, økonomi- og dokumentcontrollere og byggeplasslogistikk. Advansia er allerede planprosjektleder og byggesaksrådgiver i prosjektet.

- Vi ser frem til å bidra videre med mer av vår ekspertise i planleggingen og utviklingen av Norsk havteknologisenter. Dette er et avansert og omfattende prosjekt med stor samfunnsnytte, og vi er stolte av å bidra med et komplett team, sier Vibeke Skaiaa, seksjonssjef samfunn og kultur i Advansia.

Vibeke Skaiaa, seksjonssjef samfunn og kultur i Advansia

Fasiliteter og lokaler i verdensklasse

Norsk havteknologisenter vil bestå av tre ulike bygg som gir NTNU og SINTEF tilgang til fasiliteter og lokaler i verdensklasse. Dette inkluderer blant annet våte og tørre laboratorier, komplekst teknisk brukerutstyr, verksted, undervisningslokaler, kontor og møtelokaler.

Med et planlagt totalareal på 49 000 kvadratmeter, utvides dagens anlegg med rundt 10 000 kvadratmeter. I tillegg til selve senteret er det planlagt teststasjoner i havet, både rundt øyene Hitra og Frøya, samt utenfor Ålesund og Trondheim.

Planlagt byggestart er høsten 2022. Varigheten på avtalen er, med opsjon, frem til ferdigstillelse av Norsk havteknologisenter, tentativt i 2028.

Illustrasjon: Snøhetta

Advansia søker flere dyktige kollegaer

Med prosjektkontor i både Oslo og Trondheim blir det samarbeid på tvers av regioner. Vi søker nye kollegaer til dette og andre spennende prosjekter. Se våre ledige stillinger her.

For mer informasjon, ta kontakt med: