Advansia oppretter seksjon for akvakultur

Akvakultur er en næring i rask utvikling og det bygges stadig større og mer moderne landbaserte anlegg i Norge. Advansia er Norges ledende miljø innen prosjekt- og byggeledelse. For å møte bransjens økende etterspørsel etter erfaring med prosjektledelse av store og komplekse prosjekter, har Advansia opprettet en egen seksjon for akvakultur. Fagmiljøet skal ledes av Peder Sollie, som kommer fra en rolle som prosjektleder for Proximar sitt anlegg i Japan.

– Moderne landbaserte akvakulturanlegg er komplekse og spesialiserte prosessanlegg der vann, fisk og operatør skal kunne fungere i et system. Vi har snakket med sentrale næringsaktører og tilbakemeldingen er at det er et behov for flere erfarne prosjektledere med ekspertise i styring av omfattende prosjekter og komplekst prosessutstyr, sier Hans Hagby, områdedirektør i Advansia.

Bilde: Hans Hagby, områdedirektør i Advansia

Advansia og selskapets medarbeidere har vært involvert i prosjektledelse av noen av akvakulturnæringens største landbaserte prosjekter som Salmon Evolution, Senja postsmolt, og Dåfjord postsmolt.  I tillegg har Advansia erfaring fra noen av Norges største industrianlegg for etablerte aktører som Bama, Nortura og Tine, og også fra helsesektoren og kommunaltekniske prosessanlegg.

Bilde: Salmon Evolution

Sjømatnæringen er en viktig nasjonal næring med forankring i lokale miljøer. Spisskompetansen og fagmiljøet innen akvakultur i Advansia er på samme måte fordelt ut over landet på våre regionskontor, noe som gjør at Advansia kan bistå sine kunder på prosjekter i alle deler av landet.

Trekker på internasjonal ingeniørkompetanse

Advansia tilbyr et bredt spekter av tjenester innen prosjektledelse, digitalisering, sikkerhet og strategisk rådgivning. Med sine 700 medarbeidere er selskapet involvert i et mangfold av prosjekter og oppdrag av stor samfunnsmessig betydning innen offentlig sektor, energi og industri. Selskapet leverer hele bredden av tjenester knyttet til små og store prosjekt, fra utvikling av forretningside og prosjekt til etablert drift av investeringen.

Advansia er en del av ingeniørselskapet AFRY, som er en sterk aktør innen akvakultur og Blue Foods.  AFRY har erfaring fra flere landbaserte anlegg i Europa, som Swiss Lachs og Basis 57 i Sveits og flere andre anlegg fra Sverige til Spania.

-  I fjor lanserte vi et felles samarbeid med AFRY og Trondheimsbaserte selskapet Morefish. At Advansia nå samler sitt fagmiljø og oppretter en dedikert seksjon for akvakultur er neste steg i satsningen vår, legger Hagby til.

Bilde: Swiss Lachs

Ønsker å styrke Advansias spisskompetanse på akvakultur

Den nyopprettede seksjonen for akvakultur skal ledes av Peder Sollie som begynner i selskapet 1. mars. Sollie kommer fra rollen som prosjektleder for Proximar Seafood sitt anlegg i Japan og har bakgrunn fra capex intensive prosjekter innen offshore olje og gass, prosess industrien, bygg og anlegg. I Advansia skal han lede et fagmiljø på 25 personer.

– Jeg ser frem til å bidra med å styrke Advansias spisskompetanse innen akvakultur og en mer bærekraftig utvikling av bransjen. Min vurdering er at det er et stort behov for profesjonell prosjektledelse i næringen med et større fokus på risikokartlegging i tidligfase. Dette blir enda viktigere nå når markedet går i retningen av mer kapitaltunge mega-anlegg med stort finansfokus og profesjonelle investorer, sier Sollie.

I tillegg til Sollie, har Advansia nylig ansatt flere nøkkelressurser med erfaring innen akvakultur. Selskapet ser nå etter flere dyktige kollegaer til alle sine regionskontor som kan bidra til å støtte opp om akvakultursatsningen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Hans Hagby
Hans Hagby
Områdedirektør
+47 90 75 61 35

Les mer om

Hans Hagby