Advansia og samarbeidspartnere bistår NND i viktig atomopprydningsarbeid

Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) har fått i oppdrag av regjeringen å bygge ned Norges historiske atomanlegg. Advansia har i sterk konkurranse med andre etablerte rådgiverselskap vunnet rammeavtale for «Administrativ bistand» for å støtte NND med det omfattende arbeidet. Med på laget er BDO, Amesto People & Culture, FRONT Leadership og Leidar

NND skal i løpet av de neste 25 årene bygge ned de norske atomanleggene. Avviklingen vil inkludere dekommisjonering av forskningsreaktorene med støtteanlegg i Halden og Kjeller, håndtering av det brukte brenselet og oppbevaring av lav og mellomaktivt dekommisjoneringsavfall. For å kunne gjøre dette vil det også være behov for å bygge nye anlegg for håndtering og lagring.

- Dette er et omfattende arbeid som også vil kreve mye kapasitet på administrative fagområder. Med disse rammeavtalene sikrer vi oss tilgang til kritisk kompetanse og erfaring for å kunne gjennomføre gode prosesser og leveranser. Advansia med samarbeidspartnere tilbyr et solid team, sier Ann-Cathrin Becken, Sektordirektør administrasjon i NND.

Advansia og samarbeidspartnere skal levere følgende delområder innen «Administrativ bistand»:

- Økonomi og regnskap
- Virksomhetsutvikling og -styring /Organisasjonsutvikling
- Prosjektmedarbeider
- HR
- Kommunikasjon

Advansia er Norges ledende miljø innen prosjekt- og byggeledelse. For å levere en større helhet til kundene har selskapet utvidet tjenestetilbudet og etablert nye komplementerende tjenester innen sikkerhet, strategi og organisasjons- og lederutvikling. 

- Rammeavtalen er med på å utvikle og befeste vår posisjon i tråd med vår strategi, og den vil gi oss muligheten til å bygge videre på tjenestetilbudene våre. Vi ser frem til å bistå inn i dette viktige og samfunnsnyttige oppdraget sammen med våre samarbeidspartnere, sier Christopher Klepsland, administrerende direktør i Advansia. 

NND overtar IFEs konsesjon og eierskap

Det er i dag IFE (Institutt for Energiteknikk) som er konsesjonsinnehaver, og eier av de norske atomanleggene. NND skal etter planen overta IFEs konsesjon og eierskap for atomanleggene i 2024. Dette inkluderer anlegg og personell.

Advansia kjenner godt til anleggene som skal dekommisjoneres siden selskapet over mange år har bidratt med prosjektledelsestjenester til IFE.

- Vi kjenner kulturen i IFE, og har god kunnskap om anleggene som skal dekommisjoneres. Det er et fortrinn når vi sammen med sterke samarbeidspartnere skal tilby riktig kompetanse for NND, avslutter Klepsland. 

Rammeavtalen per delområde vil ha en varighet på 2 år med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med inn til 1 + 1 år. Rammeavtalens maksimale varighet er 4 år.

For mer informasjon, ta kontakt med: