Pressemelding

Advansia og Næringslivets sikkerhetsråd etablerer kursserie om forhandlingsteknikk

– Teknikker fra gisselforhandling er ofte overførbare til situasjoner i næringslivet. Noen vil kanskje tenke at det høres litt voldsomt ut, men dette handler først og fremst om å se verdien av tillitsbygging og gode relasjonsevner, sier Espen Scavenius, gruppeleder for beredskap og krisekommunikasjon i Advansia. 

Advansia og Næringslivets sikkerhetsråd inngår nå et samarbeid om å tilby et kurs i forhandlingsteknikk for norsk næringsliv, som består av tre moduler. Modul 1 skal gi et kunnskapsløft og øke bevisstheten om forhandlingstaktikk og påvirkning, mens modul 2 og 3 skal ha et større ferdighetsfokus, der deltakerne vil utvikle mestring innen ulike forhandlingsteknikker og metodebruk.

– Formålet med dette kurset er å redusere risiko med tanke på avtaleinngåelser, kundeforhold, og ledelse, men særlig innen konflikthåndtering, truende situasjoner, og krisekommunikasjon, sier Scavenius. 

Espen Scavenius, gruppeleder for beredskap og krisekommunikasjon i Advansia.

Førstehåndserfaring fra krise- og gisselforhandlinger

Scavenius var i perioden 2011-2018 leder for politiets nasjonale krise– og gisselforhandlertjeneste (KGF). Gjennom det nyopprettede kurset skal han dele sine erfaringer og metoder med næringslivet. Det er første gang at en tidligere krise- og gisselforhandler gjør dette. 

Direktør i Næringslivets sikkerhetsråd, Odin Johannessen, er også glad for å kunne tilby denne type kurs for første gang i Norge. 

– Dette kurset er relevant for alle ledere og ansatte med kundekontakt, så her er alle hjertelig velkomne. Men jeg er ekstra glad for å kunne tilby dette kurset til sikkerhets- og beredskapspersonellet i næringslivet, sier han.

Teknikkene for å lykkes er overførbare 

Scavenius viser til at enten om man er leder, skal selge noe til en kunde, ta imot klager hos kundeservice, inngå en avtale, ta imot gjester i resepsjonen, eller håndtere vanskelige personer på et arrangement, så koker det ofte ned til relasjoner og menneskemøter. 

Krise- og gisselforhandling er en ekstremversjon av dette, men teknikkene for å lykkes i de ulike situasjonene er overførbare.  

– Dette handler ikke om manipuleringsteknikker og lureri. Det handler om å være bevisst på hvordan man selv fremstår, og å ha teknikker for å forstå den andre parten. Gjennom internasjonalt krise- og gisselforhandlingssamarbeid er det utviklet gode modeller som gjør dette enklere. Det har jeg erfart i reelle forhandlinger, og det er disse modellene og erfaringene jeg vil dele, sier Scavenius, som selv har gjennomført rundt 200 forhandlinger.

Oversikt over alle moduler i 2022:

Modul 1:Forhandlingstaktikk og påvirkning (24. november) - utgått

Modul 2:Kommunikasjonsverktøy og forhandlingsstrategi (6. desember) - utgått

Modul 3:Forhandlingsteknikk og metodebruk (7. desember) - utgått

For mer informasjon, ta kontakt med: