Pressemelding

Advansia og AFRY skal bistå Rå Biopark med å utvikle biogassanlegg i Nord-Norge

Advansia, sammen med AFRY, skal levere rådgivnings- og prosjekteringstjenester for Rå Biopark – en av de største miljøteknologisatsningene i Nord-Norge, noensinne.

Rå Biopark, er det største miljøsamarbeidet i Nord-Norge og eid av seks solide avfallsselskap, som favner 26 kommuner i Troms og Finnmark. Selskapene planlegger å investere i og etablere et nytt biogassanlegg hvor det i dag eksisterer et komposteringsanlegg i Skibotn, i Storfjord kommune.

- Det aller meste av organisk avfall som samles inn og behandles i Nord-Norge utnytter ikke energipotensialet. Det å etablere et biogassanlegg for lokal utnyttelse av råstoff som ellers ville gått til spille, er viktig og riktig tiltak for en mer bærekraftig avfallshåndtering i regionen, sier daglig leder i Harald Willumsen Østbø.

- Nord-Norge er et viktig satsningsområde for oss, og vi er veldig stolte av å være med på å utvikle et moderne anlegg som blir helt sentralt for den sirkulære økonomien i området, sier Anne Kristin Holen, Advansias leder for oppdraget.

Advansia har regionskontor i Bodø og er involvert i flere spennende prosjekter i regionen, inkludert Ny flyplass Bodø og Bodø Storstue.

Anne Kristin Holen, prosjektleder fra Advansia

En helhetlig tilnærming

Kontrakten ble tildelt etter en åpen anbudskonkurranse, hvor Advansia og AFRYs team ble vurdert til å ha det beste forholdet mellom kompetanse og erfaring, oppdragsforståelse og pris. Advansias leveranse inkluderer prosjektledelse, byggeledelse og prosjektstøtte og AFRY leverer prosjekteringskompetanse. De skal bistå Rå Biopark i forprosjektet med opsjon om bistand i byggefasen.

- For oss er det første gangen vi utvikler et biogassanlegg, og da er det viktig å ha med seg samarbeidspartnere som har erfaring med å gjennomføre lignende prosjekter. Det at Advansia og AFRY kan tilby hele spekteret av kompetanse innenfor prosjektledelse og prosjektering er uten tvil en stor verdi for oss, sier Willumsen Østbø.

Harald Willumsen Østbø, daglig leder i Rå Biopark

Store mengder

Biogassanlegget i Skibotn skal kunne håndtere over 55 000 tonn organisk avfall fra husholdning, næringsliv og ulike typer slam fra 41 kommuner i Nord-Norge. Avfallet vil inngå som råstoff i produksjon av nye produkter som er etterspurt på markedet for å kunne oppnå et lavutslippssamfunn.

Biogass produseres når organisk avfall brytes ned av mikroorganismer i et oksygenfritt miljø. Biogass kan erstatte fossile energikilder, og Rå Biopark skal produsere flytende biogass (LNG), bio-co2, biokull og gjødselvare.

Totalt har prosjektet en forventet kostnadsramme på 300 millioner. Advansia og AFRY bidrar i prosjektet sammen med andre leverandører og verdien av våre oppdrag er ikke offentliggjort.

For mer informasjon, ta kontakt med: