Pressemelding

Advansia med partnere skal utvikle et av Norges største byutviklingsprosjekter

Sammen med et bredt tverrfaglige konsulentteam er Advansia, Asplan Viak og Tredje Natur valgt til å jobbe med planleggingen av den nye bydelen melder Bergen kommune på sin internettside.

Bergen kommune har ambisjon om å utvikle Dokken til et attraktivt byområde som er bærekraftig både økonomisk, samfunnsmessig og sosialt. Overordnet handler det om en fornuftig bruk av fellesskapets ressurser med mål om å sikre en helhetlig by- og samfunnsutvikling.

Advansia er sammen med teammedlemmer fra Vill Urbanisme, NORCE, Demos Norge, Fragment, Willder Strategy og Bouvet Norge ett av teamene som har blitt valgt ut til å utarbeide parallelloppdrag for byplanen for havneområdet Dokken i Bergen.

Fremtidsrettet, bærekraftig byutvikling

For å ivareta alle perspektiver har Advansia satt sammen et tverrfaglig team bestående av byplanleggere, forskere, arkitekter, IT programmerere, energirådgivere, designere og by-økologer.

-Nøkkelpersonene i dette teamet har vært involvert i utvikling av Dokken i over 5 år. Vi skal tolke oppgaven ut i fra et faglig dypdykk innen urbanisme og bærekraft, kombinert med et bankende hjerte for byen vår, forteller Lars Clementsen Pedersen, avdelingsleder for prosjektutvikling i Advansia. Pedersen er oppdragsleder for teamet.

Den statlige politikken legger opp til at byene skal utvikles innenfra og ut, arealer skal gjenbrukes og utviklingen skal skje primært i og ved sentrum, og dernest i knutepunkter utenfor sentrum. Samordnet areal- og transportplanlegging er avgjørende for å redusere byenes CO2-avtrykk

- Utviklingen av Dokken skaper boliger og arbeidsplasser i sentrum som igjen bidrar til å realisere statens samordnede areal- og transportpolitikk. Med kortere reisevei og mer kompakte funksjoner redusere dette byutviklingsprosjektet Co2-fotavtrykket i byen. Bergen Kommune har også høye ambisjoner med tanke på å etablere en null-utslippsbydel, og dette er noe vårt team har gode forutsetninger for å løse, fortsetter Pedersen.

Transformasjon fra havn til by

Dokken er det mest sentrale, bynære transformasjonsområdet i Bergen. Transformasjonen fra havn til by vil kunne utløse et potensial man kjenner fra havneområder i andre store skandinaviske byer som København, Århus, Oslo og Kristiansand for å nevne noen.

Teoretisk utviklingskapasitet for området er 7-800.000 m2 BRA. Til sammenlikning er Bjørvika i Oslo på ca 800.000 m2 BRA.

-Vi gleder oss til å ta fatt på dette spennende og komplekse oppdraget sammen med teamet vårt og i dialog med de andre teamene. Vi tror at tverrfaglig samhandling er nøkkelen for lykkes i dette prosjektet, avslutter Pedersen.