Pressemelding

Advansia fortsetter samarbeidet med Helse Sør-Øst RHF gjennom ny rammeavtale

Advansia er tildelt rammeavtale for byggherrens medhjelpere og erstatter den eksisterende rammeavtalen som Advansia har med Helse Sør-Øst RHF. Rammeavtalen omfatter gjennomføringen av en rekke sykehusbyggprosjekter i helseregionen.

Helse Sør-Øst RHF er det største av fire regionale helseforetak i Norge, og sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker i Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken og Agder.

Advansia har et sterkt fagmiljø innen sykehus med over 80 medarbeidere, både på gjennomføring av prosjekter og virksomhetsstyring.

- Advansia er i dag involvert i alle de større sykehusprosjektene i regionen gjennom tidligere rammeavtale. Vi er veldig glade for den fornyede tilliten til Helse Sør-Øst RHF og ser frem til å fortsette samarbeidet, sier Christopher Klepsland, adm.dir. i Advansia.

Christopher Klepsland, adm.dir. i Advansia

Den nye rammeavtalen dekker videreutvikling av Oslo Universitetssykehus HF med Nye Aker, Nytt Rikshospital, Nytt klinikk og protonbygg på Radiumhospitalet, ny Sikkerhetspsykiatri og nytt sykehus i Drammen. Rammeavtalen skal kunne benyttes til alle sykehusprosjekter i regi av Helse Sør-Øst RHF eller av Helseforetakene i regionen. Dette er samfunnsnyttige prosjekter som vil ha stor betydning for både helsepersonell og brukere av sykehusene.

- Det er høy kompleksitet og mange interessenter i denne type prosjekter. Erfaring har vist oss at det er avgjørende å etablere en felles forståelse av målene og skape god samhandling med alle aktørene i prosjektene gjennom en helhetlig tilnærming, Bjørn Einar Aga, områdedirektør for sykehus i Advansia.

Bjørn Einar Aga, områdedirektør for sykehus i Advansia

Rammeavtalen innebærer at Advansia vil bidra med ressurser innen prosjektstøtte, samhandling og kommunikasjon, prosjekt- og byggeledelse, testing og igangsettelse av installasjoner i de ulike prosjektorganisasjonene til Helse Sør-Øst RHF. Rammeavtalens varighet vil være to år, med mulighet for forlengelse på to år. I tillegg til Advansia ble også WSP, Metier og HRP tildelt rammeavtalen. Foreløpig anslått totalverdi på rammeavtalen for alle parter er til sammen mellom 500 – 3,000 MNOK.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Bjørn Einar Aga
Bjørn Einar Aga
Områdedirektør og PMO
+47 92 29 95 72

Les mer om

Bjørn Einar Aga